Метки: , , , , , , , , , , ,

Повідомлення з тегами ‘Юзова’

Проекти міста

Пятница, Август 12th, 2011

Проекти міста

Проект
Криворіжжя – Територія Якісного Життя
(Скорочено)

1.Жовтневий район

Перспективний план розвитку Жовтневого району 2035р»
(Комплексне будівництво висотних будинків, переселення, рекультивація звільнених територій).

2. Інгулецький район

«Інгулецький район – територія «Зеленого світу»
(Впровадження новітніх, економічно обґрунтованих технологій «Зелений світ»).

3. Центрально –– міський район

«Централізована освітньо – мистецька територія»
(Якісно організоване культурно – мистецьке обслуговування населення міста шляхом концентрації та розвитку мистецьких закладів на базі вже існуючих потужностей в Центрально – міському районі).

4. Саксаганський район

«Саксаганський район – Територія тисячі озер»
(Замовлення та виготовлення стандартних, стилізованих під озеро дитячих, прибудинкових басейнів, підведення води для басейнів з Дніпровського каналу, відведення в р. Саксагань).

5. Дзержинський район

ДСК

6. Тернівський район

«Тернівський район – Територія козацької слави»
(Формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі збереження національної культурної спадщини, народних традицій і обрядів, організація змістовного дозвілля та відпочинку різних категорій населення Тернівського району та міста Кривий Ріг, подальший розвиток національного аматорського мистецтва).

7. Довгинцевський район

«Лос – Вегас» Довгинцевського району» (робоча назва)
(Створення нового територіального розважального центру, де будуть сконцентровані якісно нові гральні автомати, а отриманий прибуток в значній мірі, направити на фінансування благодійних організацій з місцевого бюджету.

Офіс – координатор ГО КМОПУ Плюта В.А.

Липень 2010

Громадська організація
«Криворізьке міське об’єднання патріотів України»
Легалізовано за № 149 від 22 квітня 2010р. м. Кривий Ріг.50053, м. Кривий Ріг, вул. Зореносна 8А, тел. (056) 401-71-15, zovtneva@meta.ua, kmop.org.ua.

Голові Ради Патріотів
С.В. Нєженцеву

Виконавчого директора ГО КМОПУ Плюти В. А.

Проект

«Криворіжжя-Територія Якісного Життя»
(комплекс заходів по роботі з окремими сегментами виборців у справі пропаганди своїх статутних завдань).

Мета: Налагодження і розвиток партнерських відносин з урядовими, неурядовими організаціями (електоральними групами), окремими керівниками структурних підрозділів для надання в повному обсягу гарантованих Конституцією прав мешканцям Криворізького регіону.

Вступ

На виконання Статутних зобов’язань ГО КМОПУ має підтримувати зміцнення та розвиток місцевого самоврядування. Тут вирішального значення набуває проблема відсутності цільової мети направленої на консолідацію, об’єднання територіальної громади навколо спільної ідеї. Особливого значення така ідея набуває в переломних фазах розвитку суспільства, коли консолідована думка всіх верств населення є запорукою в виконанні урядової програми, по забезпеченню миру та добробуту для громадян України, що базуються на засадах солідаризму.

В зв’язку з цим на перший план висуваються питання професійного підходу територіальної громадської організації до питання створення такої консолідуючої ідеї та створення системи взаємозв’язку між різними сегментами виборців районів міста. Така ідея може позитивно вплинути на результати волевиявлення громадян і створить патріотичну підтримку територіальної громади в ймовірних виборах.

Аналізуючи результати виборів 2007 року стало очевидно, що перемогу у виборах здобули ті організації, які мали збалансовану систему матеріального, людського та організаційних складових поєднаних в організаційну структуру. У зв’язку з цим домінуючою складовою уваги проекту набуває теоретичне осмислення специфічних рис та характерних особливостей кожного структурного сегменту виборців, що має за свою мету знайти ті дотичні точки які б зацікавили виборців прийняти участь в виконанні або допомозі з виконання запропонованого проекту до фази його повного виконання та в виробленні найоптимальніших системи форм і методів взаємовпливу між самими структурними підрозділами різних форм для максимального забезпечення високого рівня життя. Світовий досвід реформ останніх десятиліть показує, що найбільший успіх і показники росту отримали ті держави, які не сконцентровані на вижиманні максимального ефекту з наявних людських та природних ресурсів, а нарощували інвестиції у людський і соціальний капітал, що дозволило їм перейти на рівень постіндустріального суспільства, демонструючи значний економічний ріст і підвищення добробуту громадян.

Головне завдання яке ставить перед собою проект «Криворіжжя – Територія Якісного Життя», це такий розвиток відносин в організації роботи який передбачає вивчення і аналіз потреб які є нагальними та спільними для всіх без виключення електоральних складових всіх семи районів нашого міста. Такою спільною ідеєю без сумніву є проект «Криворіжжя-Територія Якісного Життя» в основі якого лежить реалізація довгострокової Національної стратегії розвитку як конкурентоспроможної країни, що затверджується у глобальному світі, та перспективні проекти на кожен район міста.

10.07.10.

Нотатки для написання передвиборчої програми кандидата в депутати до міської ради, керівника територіального підрозділу  (ІТП) ГО КМОПУ

 

Перспективний план розвитку Інгулецького району
«ІНГУЛЕЦЬКИЙ РАЙОН – ТЕРИТОРІЯ ЗЕЛЕНОГО СВІТУ»

 

   За роки суверенітету України жодна політична сила не зуміла запропонувати Інгулецькому району міста Кривий Ріг цілісну концепцію стратегії розвитку, що поєднує інтереси всього району в цілому й кожного мешканця окремо. Предметом громадського обговорення повинні стати не окремі деталі недолугої роботи комплексу КЖП, а сам принцип життя й гармонійного співіснування мешканців району та природного довкілля. В районі відсутній виразний механізм повного виконання завдань по забезпеченню високих стандартів життя мешканцям району. Політики схожі на команду корабля посередині моря, де кожний прагне вихопити кермо в іншого, при цьому не запитуючи в пасажирів, які оплатили квиток, куди, власне кажучи, вони мали намір дістатися.
ГО КМОПУ (або кандидат в депутати*) розглядає розвиток району як цілісний, свідомо керований і збалансований процес, у якому ефективно можуть реалізуватися інтереси кожної окремої людини.

Для виконання цього завдання широкій громадськості пропонується долучитися до обговорення «Перспективний план розвитку Інгулецького району»

 

 

«ІНГУЛЕЦЬКИЙ РАЙОН – ТЕРИТОРІЯ ЗЕЛЕНОГО СВІТУ»

 

Мета: Докорінна зміна стандартів життя мешканцям територіальної громади Інгулецького району.

 

Шляхи досягнення мети: Впровадження новітніх, економічно обґрунтованих технологій які розроблені російською науково – виробничою корпорацією Международное Агентство «Союз технологий XXI века»

 

Очікуванні результати:

 

    Створення такої моделі розвитку району, де передбачено 100% забезпечення мешканців Інгулецького району високотехнологічною, егологічнобезпечної, роботою з високими рівнем заробітної плати яка буде заснована на принципах «Економічного солідаризму»

Високорентабельна економіка Інгулецького району.

Створення умов гармонійного співіснування мешканців району та оточуючого довкілля.

 

Вступ

 

Відсутність єдиної об’єднуючої ідеї серед мешканців району мотивує нас Патріотів Криворіжжя до впровадження нової філософії економічної політики Інгулецького району. Яка будуватиметься на ключовому перетині питань енергетичного самозабезпечення, екологічного збалансування співіснування людини та оточуючої її природи, економічної доцільності для забезпечення мешканцям територіальної громади Інгулецького району високого рівня життя. Для виконання цього завдання пропонується сучасні розробки російської компанії «Международное Агентство «Союз технологий XXI века»»
Мова йдеться про новий підхід до впровадження сучасних, високотехнологічних виробництв високої рентабельності на територій Інгулецького району! Але для виконання цього проекту необхідно провести низку реформаторських і розбудовчих заходів у сфері адміністратрування району. (Адміністративна реформа).
На відміну від розвинутих держав, де сучасна політика територіального самозабезпечення тісно переплетена з енергетичною, екологічною та економічно -конкурентною політикою, наше місто майже не приділяє цьому належної уваги. Досі в районі не створена необхідна законодавчо-нормативна база для ефективного самоврядування та перспективного розвитку. Відсутність єдиної об’єднуючої ідеї серед мешканців району ставить його в ряд потенційно депресивних районів країни. Фактична основа позитивного світогляду мешканців району майже відсутня.

 

Основна частина

 

В результаті виборів 2006 року стало очевидним, що перемогу у виборах здобули ті партії, які мали збалансовану систему матеріального, людського та організаційних складових поєднаних в організаційну структуру. Але впродовж декількох років спостерігаючи метаморфози депутатів під впливом центрального керівництва логічно запропонувати територіальне об’єднання громадян. У зв’язку з цим, домінуючою складовою уваги територіальної громади організації набуває теоретичне осмислення специфічних рис та характерних особливостей кожного представника громади. З метою, знайти спільну зацікавленість яка б змусила громадян практично зацікавитися участю в виконання стратегічної програми шляхом заохочення до найоптимальніших системи форм і методів взаємовпливу та взаємодії. Тому головне завдання, яке повинно ставити перед собою керівництво проекту, – це такий розвиток подій, де виконання поточної організаційної та адміністративної роботи одночасно регламентує і аналіз проблемних питань, спільних для більшості виборців і виділенням більш резонансних питань в один комплекс спільних для більшості виборців. Критерій пошуку проблем – це світовий досвід реформ останніх десятиліть, що демонструє найбільший успіх і показники росту ті держави, які не сконцентрувалися на вижиманні максимального ефекту з наявних людських та природних ресурсів, а нарощували інвестиції у людський і соціальний капітал, що дозволило їм перейти на рівень постіндустріального суспільства.
Стратегічно проблемою «Регіону» без сумніву є комплекс проблем, пов’язаних в першу чергу з екологічним та економічним станом району. Практично весь комплекс проблем пов’язаний з хронічним дефіцитом фінансування місцевих програм .
Комплексний проект «ІНГУЛЕЦЬКИЙ РАЙОН – ТЕРИТОРІЯ ЗЕЛЕНОГО СВІТУ» по суті, великий і складний інвестиційний Проект. При цьому основний об’єкт й орієнтир інвестицій – людина, та її умови існування, пов’язані з цим позитивні зміни в відносинах між співмешканцями територіальної громади. Проект розглядає пріоритетність розвитку інвестицій у соціальний і людський капітал як основу для економічного прориву регіону, досягнення ним світової конкурентоспроможності й побудови справедливої, ефективної системи захисту кожного з представників територіальної громади з урахуванням системних відносин. Запрошенная до взаємовигідної праці над виконанням проекту одночасно буде і лакмусовим детектором тих об’єднаннями громадян нашого «Регіону» цілі яких співпадають з цілями нашої організації сили Нарешті таким чином гармонізована внутрішня політична ситуація в «Регіоні» створить можливість спільної роботи з пропаганди Проекту серед громадських об’єднань та мешканців району, що в свою чергу буде сприяти цілеспрямованого вибору, який раніше залежав від особистої політичної спрямованості або специфічних, мажоритарних, місцевих умов, та що створить відносини які можна назвати «виборчими взаємними обов’язками». Тут виборець може використати свій голос як інструмент тиску на ГО КМОПУ (її представників) в напрямку отримання соціального захисту своїх прав, а при цьому виникає механізм взаємної залежності та контролю суб’єктів цього суспільно – громадського зв’язку. Цей тип зв’язку формує на стороні мешканця територіальної громади отримання обіцяних йому соціальних стандартів, на стороні організації отримання підтримки електорату. З’являється при цьому своєрідний солідарний зв’язок заснований на факті очікування взаємних вигод. Цей акт сполуки оформляється на документальному рівні, і політичні обіцянки набувають програмного характеру. Народжений тоді зв’язок набуває парламентського, урядового характеру Цей глобальний вимір є очевидним в самій концепції виконання цього проекту який сприймаються як виборчий союз з кожною конкретною електоральною групою. Взамін за лояльність до організації та її представників на місцях жителі району очікують, що оганізація реалізує обіцянки викладені нею у своїй программі «Криворіжжя – Території Якісного Життя». І тому реалізація цілого ряду важливих соціальних, національних та економічних перетворень в районі є основною метою по пропаганді цього проекту, направленоого на формування громадської підтримки відносно цього проекту.
Обнародувавши вищевикладене, зрозуміле й чітке бачення шляхів досягнення поставлених як стратегічних так і тактичних цілей створить такі комунікації, що нададуть можливість підійти дот практичних кроків по виконанню вищезгаданого проекту.

 

Заключна частина

 

Обнародувавши вищевикладене, зрозуміле й чітке бачення шляхів досягнення поставлених як стратегічних так і тактичних цілей створить такі комунікації, що здаються самими перспективними з огляду на можливість термінової інформаційної інтеграції в структуру життя територіальної громади, та невисоку собівартість організаційної роботи по підготовці виконання цього проекту.

 

Додається:

 

1. Програма «Агротехнополис» (Зелений світ), по створенню зон випереджувального розвитку на засадах розгортання комплексних систем життєзабезпечення.
2. Проект «Микраксель» по створенню мінікомлексних виробництв нового покоління.
3. Проект «Земледелие» по створенню комплексів, що протягом року (4 вегетації в рік) тиражують генетично чистий обеззаражений від бактерий, вірусів, грибків зерновий матеріал, а саме пшениці, вівса, ячменю, гречки та деяких видів зернобобових та інше.

 

Підготував:

 

Керівник Інгулецького територіального підрозділу

                                                                                                                         Загурський                                 

Теги: , ,
Стаття з 2. Альтернативні проекти міста ГО КМОПУ, № 5/2 Друковані статті | Edit | Коментарів немає »

Перспективний план розвитку Центрально-Міського району до 2021

Четверг, Август 4th, 2011

 

 

Концептуальний план

розвитку Центрально – міського району

 

 

«Криворізька централізована культурно – мистецька територія Якісного Життя (нотатки)

 

Вступ

 

   В сучасному цивілізованому світі прийнято визнання людини основним чинником і найвищою цінністю суспільства, що передбачає по своїй сутті обов’язкове віднесення до числа стратегічних пріоритетів, розвиток галузей соціального призначення, у тому числі освіти та культури як складових культурно – мистетського комплексу (КМК). Саме вони беруть безпосередню участь у формуванні людського капіталу — головного елементу національного багатства країни. Розбудова системи якісного вільного доступу до творчого самовираження є передумовою для сприятливого соціально-економічного та демографічного майбутнього Криворізького регіону. Саме таке відношення до цього проекту забезпечить місту Кривий Ріг як високотехнологічної економічно розвинутої моделі побудови відносин співіснування мешканців територіальної громади.

   Існуючий в місті КМК (культурно – мистетський комплекс) перебуває в критичному стані. Перехід до самоокупних основ 90-х років супроводжувався рядом негативних явищ, які проявилися перед усім у невідповідності рівня доступності громадян міста до мистецького, творчого сприйняття оточуючого світу відносно до світових стандартів. І зараз ми маємо падіння соціального престижу мистецької освіченості, девальвацію загальнолюдських і культурно-національних цінностей і незбалансованість між структурою мистецькою прошарку міста та обсягами фінансування цієї структури. Ця незбалансованість призвела до підняття питання доцільності підготовки вузами міста фахівців творчих спеціальностей, що пов’язано з економічною рентабельністю.

   В той же час забезпечення максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб громадян, розкриє могутній творчий потенціал мешканців міста Кривий Ріг.

 

Мета:

 

   Поліпшення культурно-мистецького обслуговування населення міста шляхом концентрації мистецьких закладів на базі вже існуючих потужностей в Центрально – міському районі.
Розвиток та якісно нова підтримка творчих колективів, талановитої молоді, широке залучення дітей та підлітків до культурно – мистецьких надбань шляхом забезпечення якісного фінансування за рахунок великих підприємств міста. (АрселорМіталл Кривий Ріг).
Проведення на високому професійному рівні культурно-мистецьких акцій в рамках відзначення загальнодержавних та міських свят.

 

Основна частина (Тези)

 

На виконання поставленного завдання:

- Перше, що необхідно зробити  нашому депутату– це на рівні депутатів міської ради розглянути можливість присвоєння Центрально – міському району статусу «Криворізька централізована культурно – мистецька територія».

-Друге – розглянути можливість звернення від імені мешканців міста Кривий Ріг, де територіально знаходиться комбінат АрселорМіталл Кривий Ріг, до особисто власника комбінату ПІБ відносно надання благодійної допомоги в фінансовому забезпеченні «Криворізької централізованої культурно – мистецької території».

-По третє – створити виконавчий комітет з числа представників творчих конфесій який буде відповідати за розвиток Криворізької централізованої культурно – мистетської території.

Це дасть можливість реалізувати статутні зобов’язання практично всім творчим організаціям міста.

 

Обраний районний проект є нероздільною складовою загальноміського проекту ГО КМОПУ «Криворіжжя –  Територія Якісного Життя».

 

Очікуванні результати

 

   Принципові пропозиції цього проекту створять потужно розвинену «кореневу систему» поетичних, музичних, художніх, пластичних та інших мистецьких структур міста. З часом робота цих структур виявить в них різні концепції розвитку та приорітети цінностей серед населення. Ця обставина зумовить появу творчого різнобачення для широкого кола громадян – мешканців міста, що в свою чергу створить передумови для побудови високо розвинутого постіндустріального суспільства.

 

в.о. Керівника Центрально-Міського

територіального підрозділу ГО КМОПУ                                                             Юніцкий Ю.Ю.

Теги: , ,
Стаття з 2. Альтернативні проекти міста ГО КМОПУ, № 5/2 Друковані статті | Edit | Коментарів немає »

 

Перспективний план розвитку Довгинцевського району м. Кривий Ріг до 2015

Четверг, Август 4th, 2011

Перспективний план розвитку Довгинцевського району м. Кривий Ріг  до 2015

 

 

Підготовка ГО КМОПУ до підписання «Угоди»з кандидатами в депутати.

 

Депутату Верховної Ради України.
Виконавчого директора ГО КМОПУ Плюти В. А.

ел. версія для співпошуку

 

Актуальність пропозиції

 

Сьогодні у політологічному та соціальному житті міста Кривого Рогу створені передумови сприйняття й розуміння процесів зміни соціально-політичної природи громадських організацій. Характерною ознакою розвитку таких організацій на шляху у постіндустріальну країну є поява нового відношення територіальної громади д о умов по виконанню ними своїх статутних обов’язків, які, залишаючись у юридичному форматі класичної форми донорських відносин, повинні знайти більш ефективні джерела фінансування для досягнення НДР (Найвищий досяжний рівень здоров’я клієнтів) використовуючи для цього свій людський потенціал.

 

Основна частина

 

Розглядаючи досвід країн, які досягли високих рівнів розвитку, стає зрозуміло, що є реальна можливість більш ефективно використовувати деякі особливості людської природи. Одна з таких особливостей, це беззаперечно, пристрасть до азартних автоматів. Приймаючи цей факт як незаперечний здається логічним використати його під час реалізації стратегічного проекту ГО КМОПУ «Криворіжжя – Територія Якісного Житла» де між інших питань розглянуто можливість повного фінансового забезпечення лікування та забезпечення підтримуючої терапії хворим на ВІЧ з видатків місцевого бюджету.

 

Пропозиція

 

На виконання цього просимо підтримати наш проект включивши його в свою передвиборну програму 2012 року в частині питання про створення нового (експерементального) територіального розважального центру, де будуть сконцентровані якісно нові гральні автомати, а отриманий прибуток в значній мірі, направити на фінансування місцевих організацій соціального захисту уражених верств населення.

 

Бачення розвитку подій

 

Сучасне комплексне забезпечення ігрового об’єднання – створить потужні фінансові джерела, які істотно можуть знизити фінансову напругу в благодійних товариствах і надати їм можливість виконувати благодійні функції більш ефективно. Під час цього процесу зросте організаційний тягар на неструктуровані або слабко структуровані самі благодійні організації. Тому здається передбачливим паралельно вести спеціалізовані курси для персоналу організацій, використовуючи кращий досвід навчальних систем з побудови командної роботи. Ці обставини в свою чергу призведуть до більш якісного захисту конституційних засад мешканців міста, що обов’язково до покращення показників статистики. Це допоможе істотно знизити дефіцит в сегменті найманої робочої сили в майбутньому Криворізького регіону. По суті це інвестиційна пропозиція мешканців міста об’єднати свої зусилля в протидії розповсюдження ВІЛ – СНІД.

 

Закінчення

 

Принципові пропозиції цього проекту створять розвинену систему громадських структур міста. З часом робота цих організацій виявить в них різні концепції розвитку та приорітети цінностей. Ця обставина зумовить появу законотворчих різнобаченнь, а це в свою чергу створить передумови для побудови високо розвинутого постіндустріального суспільства.
Детальніше на сайті: kmop.org.ua

 

Виконавчий директор ГО КМОПУ В.А.Плюта (095) 743-18-36
Підготувала: Дубицька.

Отримано: представником О.В. Ляшко в Кривому Розі Бриль С.С.

19.07.11.

Теги: , ,
Стаття з 2. Альтернативні проекти міста ГО КМОПУ, № 5/2 Друковані статті | Edit | Коментарів немає »

 

Перспективний план розвитку Жовтневого району до 2035

Четверг, Август 4th, 2011

Будівельний (базовий) прект

 

КРИВОРІЖЖЯ – ТЕРИТОРІЯ ЯКІСНОГО ЖИТТЯ

 

Громадська організація

«Криворізьке міське об’єднання патріотів України»

Легалізовано за № 149 від 22 квітня 2010р. м. Кривий Ріг.
50053, м. Кривий Ріг, вул. Зореносна 8А, тел. (О56) 401-71-15

e-mail: zovtneva@meta.ua, www: kmop.org.ua.

 

Жовтневий територіальний підрозділ

 

Вих.№2(Ж) .02.11. (Ел.редакція для Кандидатів в депутати Жовтневого району та ЗМІ)

Концептуальний проект ЖТП ГО КМОПУ

 

Вступ.

 

   У справі зміцнення та розвитку місцевого самоврядування в Україні вирішального значення набуває проблема відсутності цільової мети направленої на консолідацію, об’єднання територіальної громади навколо спільної ідеї. Особливого значення така ідея набуває в переломних фазах розвитку суспільства, коли консолідована думка мешканців територіальної громади стає гарантією процесів по відновленню високого рівня життя в країні.

   Тому на перший план висуваються питання професійного підходу виконавчої та законодавчої гілок місцевої влади до виконання своїх посадових обов’язків, а саме до розгляду питань, прийняття та виконання рішень які забезпечить найбільш можливо високий рівень життя мешканцям територіальної громади. Світовий досвід реформ останніх десятиліть показує, що найбільший успіх і показники росту отримали ті держави, які не сконцентровані на вижиманні максимального ефекту з наявних людських та природних ресурсів, а нарощували інвестиції у людський і соціальний капітал, що дозволило їм перейти на рівень постіндустріального суспільства, демонструючи значний економічний ріст і підвищення добробуту громадян.

Фундаментальну основу нової концепції розвитку складає комплексний, концептуальний міський проект ГО КМОПУ «Криворіжжя – Територія Якісного Життя»

   Ця концепція має сім окремих міських територіальних проектів, що містять як стратегічні шляхи так і механізми реалізації соціально-економічних та культурних змін в Криворізькому регіоні, так і можливість тактично адаптувати їх виконання на рівні мешканців територіальної громади.

В зв’язку з цим пропонується Вам на розгляд нова концепція перспективного розвитку Жовтневого району під назвою

 

 Перспективний план розвитку Жовтневого району 2035р

 

Основна частина

 

   Змістом перспективного розвитку Жовтневого району є докорінна перебудова системи забезпечення населення району якісним житлом, яке повинно відповідати потребам гідного життя громадянина України. Тому для забезпечення цього претендентам в на посаду кандидата в депутати Жовтневого району ГО КМОПУ пропонується нова концепція перспективного розвитку району, де радикальна модернізація житлового фонду має бути здійсненна через перерозподіл у подальшому земель територіальної громади до єдиного соціального фонду з провадженням юридично оформлених договірних відносин між представниками територіальної громади, установами що фінансують проект, підрядними домобудівними організаціями, Урядом та потенційними власниками соціального, якісного житла.

*Пріоритети: Для поліпшення соціального захисту уражених верств населення, під час проектування нових сучасних висотних будинків передбачити інтеграцію в них мережі соціальних служб та установ культурно-просвітницького спрямування.

*При розробці інфраструктури лісово-паркової зони забезпечити належні умови для здорового розвитку населення, шляхом створення мережі спортивних споруд, мережі дитячих навчальних закладів та мережі лікувально – профілактичних закладів.

*Кінцевою метою проекту є висококласне забезпечення населення району в соціально-побутовому, психологічному, соціально-медичному, соціально-економічному аспектів співіснування громадян.

На виконання цього ЖТП ГО КМОПУ пропонує:

1. Розглянути можливість виділити з бюджету району кошти на дослідницькі роботи з вивчення питань забудови району висотними будинками акцентуючи свою увагу в першу чергу, що вирішальне значення мають безпека та максимальна висота будинку.

2. Скласти угоду про співпрацю з однією з «парламентських» партій яка в Криворізькому регіоні підтримає виконання цього проекту через підтримку пропозицій відносно законодавчих зміни. А в результаті зможе – забезпечити проект вигідним кредитом для будівництва серії сучасних висотних будинків, де закладним майном є земля територіальної громади яка тимчасово передається в розпорядження держави без права змінення приналежності мешканцям територіальної громади.
3. Від імені громадян територіальної громади об’являється міжнародний конкурс на побудову серії стандартних 30-40 поверхових будинків, де головними показниками є – гарантована експлуатація будинків, та його собівартість.

4. Від імені громадян територіальної громади та під гарантії Уряду об’являється конкурс на самий недорогий та довготерміновий кредит в розмірі необхідному для побудови серії висотних будинків в кількості необхідному для забезпечення якісним житлом мешканців Жовтневого *(Дзержинського) району.(За виключенням м-в Зарічних 5;4;7 та Індустріального мікрорайону).

5. Для блага громадян територіальної громади, звільнені від морально та фізично зношених будинків території, рекультувати і створити лісову та паркові зони з інтегрованими в них мережами дитячих навчальних та мережі лікувально – профілактичних закладів району.
 

*Примітка для кандидатів: Питання кредиту, процентів по кредиту, та його повернення згідно окремого плану, під час співбесіди.
 

Таким чином ми зможемо забезпечити якісним, доступним житлом мешканців району та забезпечити екологічно чисте довкілля в місті їх постійного перебування.

 

Координатор Жовтневого територіального підрозділу ГО КМОПУ Г.Ф. Дубицька

Теги: , ,
Стаття з 2. Альтернативні проекти міста ГО КМОПУ, № 5/2 Друковані статті | Edit | Коментарів немає »

 

Жовтневий 2035

Среда, Июль 27th, 2011

Жовтневий район м. Кривий Ріг 

 

Будівельний прект

Громадська організація

«Криворізьке міське об’єднання патріотів України»

Легалізовано за № 149 від 22 квітня 2010р. м. Кривий Ріг.
50053, м. Кривий Ріг, вул. Зореносна 8А, тел. (О56) 401-71-15

e-mail: zovtneva@meta.ua, www: kmop.org.ua.

Жовтневий територіальний підрозділ

Вих.№2(Ж) .02.11. (Ел.редакція для Кандидатів в депутати Жовтневого району та ЗМІ)

Концептуальний проект ЖТП ГО КМОПУ

 

Вступ.

 

   У справі зміцнення та розвитку місцевого самоврядування в Україні вирішального значення набуває проблема відсутності цільової мети направленої на консолідацію, об’єднання територіальної громади навколо спільної ідеї. Особливого значення така ідея набуває в переломних фазах розвитку суспільства, коли консолідована думка мешканців територіальної громади стає гарантією процесів по відновленню високого рівня життя в країні.

   Тому на перший план висуваються питання професійного підходу виконавчої та законодавчої гілок місцевої влади до виконання своїх посадових обов’язків, а саме до розгляду питань, прийняття та виконання рішень які забезпечить найбільш можливо високий рівень життя мешканцям територіальної громади. Світовий досвід реформ останніх десятиліть показує, що найбільший успіх і показники росту отримали ті держави, які не сконцентровані на вижиманні максимального ефекту з наявних людських та природних ресурсів, а нарощували інвестиції у людський і соціальний капітал, що дозволило їм перейти на рівень постіндустріального суспільства, демонструючи значний економічний ріст і підвищення добробуту громадян.

Фундаментальну основу нової концепції розвитку складає концептуальний міський проект ГО КМОПУ «Криворіжжя – Територія Якісного Життя»

   Ця концепція має сім окремих міських територіальних проектів, що містять як стратегічні шляхи так і механізми реалізації соціально-економічних та культурних змін в Криворізькому регіоні, так і можливість тактично адаптувати їх виконання на рівні мешканців територіальної громади.

   В зв’язку з цим пропонується Вам на розгляд нова концепція перспективного розвитку Жовтневого району під назвою «Перспективний план розвитку Жовтневого району 2035р»

 

Основна частина

 

   Змістом перспективного розвитку Жовтневого району є докорінна перебудова системи забезпечення населення району якісним житлом, яке повинно відповідати потребам гідного життя громадянина України. Тому для забезпечення цього претендентам в на посаду кандидата в депутати Жовтневого району ГО КМОПУ пропонується нова концепція перспективного розвитку району, де радикальна модернізація житлового фонду має бути здійсненна через перерозподіл у подальшому земель територіальної громади до єдиного соціального фонду з провадженням юридично оформлених договірних відносин між представниками територіальної громади, установами що фінансують проект, підрядними домобудівними організаціями, Урядом та потенційними власниками соціального, якісного житла.
Пріоритети*Для поліпшення соціального захисту уражених верств населення, під час проектування нових сучасних висотних будинків передбачити інтеграцію в них мережі соціальних служб та установ культурно-просвітницького спрямування.

*При розробці інфраструктури лісово-паркової зони забезпечити належні умови для здорового розвитку населення, шляхом створення мережі спортивних споруд, мережі дитячих навчальних закладів та мережі лікувально – профілактичних закладів.

*Кінцевою метою проекту є висококласне забезпечення населення району в соціально-побутовому, психологічному, соціально-медичному, соціально-економічному аспектів співіснування громадян.

 

На виконання цього ЖТП ГО КМОПУ пропонує:

 

1. Розглянути можливість виділити з бюджету району кошти на дослідницькі роботи з вивчення питань забудови району висотними будинками акцентуючи свою увагу в першу чергу, що вирішальне значення мають безпека та максимальна висота будинку.

2. Скласти угоду про співпрацю з однією з «парламентських» партій яка в Криворізькому регіоні підтримає виконання цього проекту через підтримку пропозицій відносно законодавчих зміни. А в результаті зможе – забезпечити проект вигідним кредитом для будівництва серії сучасних висотних будинків, де закладним майном є земля територіальної громади яка тимчасово передається в розпорядження держави без права змінення приналежності мешканцям територіальної громади.
3. Від імені громадян територіальної громади об’являється міжнародний конкурс на побудову серії стандартних 30-40 поверхових будинків, де головними показниками є – гарантована експлуатація будинків, та його собівартість.

4. Від імені громадян територіальної громади та під гарантії Уряду об’являється конкурс на самий недорогий та довготерміновий кредит в розмірі необхідному для побудови серії висотних будинків в кількості необхідному для забезпечення якісним житлом мешканців Жовтневого *(Дзержинського)  району.(За виключенням м-в Зарічних 5;4;7 та Індустріального мікрорайону).

5. Для блага громадян територіальної громади, звільнені від морально та фізично зношених будинків території, рекультувати і створити лісову та паркові зони з інтегрованими в них мережами дитячих навчальних та мережі лікувально – профілактичних закладів району.<br />&nbsp;<br />

 

*Примітка для кандидатів: Питання кредиту, процентів по кредиту, та його повернення згідно окремого плану, під час співбесіди.<br />&nbsp;<br />

 

Таким чином ми зможемо забезпечити якісним, доступним житлом мешканців району та забезпечити екологічно чисте довкілля в місті їх постійного перебування.

<br />&nbsp;<br />

 

Координатор Жовтневого територіального підрозділу ГО КМОПУ Г.Ф. Дубицька

Теги: , ,
Стаття з 2. Альтернативні проекти міста ГО КМОПУ, № 5/2 Друковані статті | Edit | Коментарів немає »

 

Депутату Верховної Ради Ляшко О. В.

Четверг, Июль 21st, 2011

 

Довгинцевський район м. Кривий Ріг

Перспективний план розвитку Довгинцевського району 2017

 

Підготовка ГО КМОПУ до підписання «Угоди»з кандидатами в депутати.

 

Депутату Верховної Ради України. Ляшко О. В.
Виконавчого директора ГО КМОПУ Плюти В. А.

ел. версія

Актуальність пропозиції.

 

Сьогодні у політологічному та соціальному житті міста Кривого Рогу створені передумови сприйняття й розуміння процесів зміни соціально-політичної природи громадських організацій. Характерною ознакою розвитку таких організацій на шляху у постіндустріальну країну є поява нового відношення територіальної громади д о умов по виконанню ними своїх статутних обов’язків, які, залишаючись у юридичному форматі класичної форми донорських відносин, повинні знайти більш ефективні джерела фінансування для досягнення НДР (Найвищий досяжний рівень здоров’я клієнтів) використовуючи для цього свій людський потенціал.

 

Основна частина

 

Розглядаючи досвід країн, які досягли високих рівнів розвитку, стає зрозуміло, що є реальна можливість більш ефективно використовувати деякі особливості людської природи. Одна з таких особливостей, це беззаперечно, пристрасть до азартних автоматів. Приймаючи цей факт як незаперечний здається логічним використати його під час реалізації стратегічного проекту ГО КМОПУ «Криворіжжя – Територія Якісного Житла» де між інших питань розглянуто можливість повного фінансового забезпечення лікування та забезпечення підтримуючої терапії хворим на ВІЧ з видатків місцевого бюджету.

Пропозиція

 

На виконання цього просимо підтримати наш проект включивши його в свою передвиборну програму 2012 року в частині питання про створення нового (експерементального) територіального розважального центру, де будуть сконцентровані якісно нові гральні автомати, а отриманий прибуток в значній мірі, направити на фінансування місцевих організацій соціального захисту уражених верств населення.

 

Бачення розвитку подій

 

Сучасне комплексне забезпечення ігрового об’єднання – створить потужні фінансові джерела, які істотно можуть знизити фінансову напругу в благодійних товариствах і надати їм можливість виконувати благодійні функції більш ефективно. Під час цього процесу зросте організаційний тягар на неструктуровані або слабко структуровані самі благодійні організації. Тому здається передбачливим паралельно вести спеціалізовані курси для персоналу організацій, використовуючи кращий досвід навчальних систем з побудови командної роботи. Ці обставини в свою чергу призведуть до більш якісного захисту конституційних засад мешканців міста, що обов’язково до покращення показників статистики. Це допоможе істотно знизити дефіцит в сегменті найманої робочої сили в майбутньому Криворізького регіону. По суті це інвестиційна пропозиція мешканців міста об’єднати свої зусилля в протидії розповсюдження ВІЛ – СНІД.

 

Закінчення

 

Принципові пропозиції цього проекту створять розвинену систему громадських структур міста. З часом робота цих організацій виявить в них різні концепції розвитку та приорітети цінностей. Ця обставина зумовить появу законотворчих різнобаченнь, а це в свою чергу створить передумови для побудови високо розвинутого постіндустріального суспільства.
Детальніше на сайті: kmop.org.ua

Виконавчий директор ГО КМОПУ В.А.Плюта (095) 743-18-36
Підготувала: Дубицька.

Отримано: представником О.В. Ляшко в Кривому Розі Бриль С.С.

19.07.11.

Теги: , ,
Стаття з 2. Альтернативні проекти міста ГО КМОПУ, № 5/2 Друковані статті | Edit | Коментарів немає »

 

Перспективний план розвитку Центрально-Міського району 2021

Вторник, Февраль 22nd, 2011

Центрально – Міський район м. Кривий Ріг

 

Концептуальний план

 розвитку Центрально –  міського району

(нотатки)

«Криворізька централізована  культурно – мистецька територія Якісного Життя»

 

Вступ

 

В сучасному цивілізованому світі прийнято визнання людини основним чинником і найвищою цінністю суспільства, що передбачає по своїй сутті обов’язкове віднесення до числа стратегічних пріоритетів, розвиток галузей соціального призначення, у тому числі освіти та культури як складових культурно – мистетського комплексу (КМК). Саме вони беруть безпосередню участь у формуванні людського капіталу — головного елементу національного багатства країни. Розбудова системи якісного вільного доступу до творчого самовираження є передумовою для сприятливого соціально-економічного та демографічного майбутнього Криворізького регіону. Саме таке відношення до цього проекту забезпечить місту Кривий Ріг як високотехнологічної економічно розвинутої моделі побудови відносин співіснування мешканців територіальної громади.

Існуючий в місті КМК (культурно – мистетський комплекс) перебуває в критичному стані. Перехід до самоокупних основ 90-х років супроводжувався рядом негативних явищ, які проявилися перед усім у невідповідності рівня доступності громадян міста до мистецького, творчого сприйняття оточуючого світу відносно до світових стандартів.  І зараз ми маємо падіння соціального престижу мистецької освіченості, девальвацію загальнолюдських і культурно-національних цінностей і незбалансованість між структурою мистецькою прошарку міста та обсягами фінансування цієї структури. Ця незбалансованість призвела до підняття питання доцільності підготовки вузами міста фахівців творчих спеціальностей, що пов’язано з економічною рентабельністю.  

В той же час забезпечення максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб громадян, розкриє могутній творчий потенціал мешканців міста Кривий Ріг.

Обраний напрям проекту пов’язаний з планами…

 

Мета:

  1. Поліпшення культурно-мистецького обслуговування населення міста шляхом концентрації мистецьких закладів на базі вже існуючих потужностей в Центрально – міському районі.
  2. Розвиток та якісно нова  підтримка творчих колективів, талановитої молоді, широке залучення дітей та підлітків до культурно – мистецьких  надбань шляхом забезпечення якісного фінансування за рахунок великих підприємств міста. (АрселорМіталл Кривий Ріг).
  3. Проведення на високому професійному рівні культурно-мистецьких акцій в рамках відзначення загальнодержавних та міських свят.

 

 

 Основна частина (Тези)

На виконання поставленного завдання:

- Перше, що необхідно зробити – це на рівні депутатів міської ради розглянути можливість присвоєння Центрально – міському району статусу «Криворізька централізована  культурно – мистецька територія».

-Друге – розглянути можливість звернення від імені мешканців міста Кривий Ріг, де територіально знаходиться комбінат АрселорМіталл Кривий Ріг,  до особисто власника комбінату ПІБ відносно надання благодійної допомоги  в фінансовому забезпеченні «Криворізької централізованої  культурно – мистецької території».

-По третє – створити виконавчий комітет з числа представників творчих конфесій який буде відповідати за розвиток Криворізької централізованої культурно – мистетської території.

Це дасть можливість реалізувати статутні зобов’язання практично всім творчим організаціям міста.

Обраний районний проект є нероздільною складовою загальноміського проекту ГО КМОПУ  «Криворіжжя Територія Якісного Життя».

 

Очікуванні результати:

 

Принципові пропозиції цього проекту створять потужно розвинену «кореневу систему» поетичних, музичних, художніх, пластичних та інших  мистецьких структур міста. З часом робота цих структур виявить в них різні концепції розвитку та приорітети цінностей серед населення. Ця обставина зумовить появу творчого різнобачення для  широкого кола громадян – мешканців  міста, що в свою чергу створить передумови для побудови високо розвинутого постіндустріального суспільства.

 

 

Стаття з 2. Альтернативні проекти міста ГО КМОПУ, № 5/2 Друковані статті | Edit | Коментарів немає »

 

Перспективний план розвитку Інгулецького району 2015

Вторник, Январь 11th, 2011

Інгулецький район м. Кривий Ріг

 

Нотатки для написання передвиборчої програми кандидата в депутати до міської ради, керівника регіонального підрозділу ГО КМОПУ

 

Інгулецький район

 

Перспективний план розвитку Інгулецького району

«ІНГУЛЕЦЬКИЙ РАЙОН  – ТЕРИТОРІЯ ЗЕЛЕНОГО СВІТУ»

 

 

 

За роки суверенітету України жодна політична сила не зуміла запропонувати Інгулецькому району міста Кривий Ріг цілісну концепцію стратегії розвитку, що поєднує інтереси всього району в цілому й кожного мешканця окремо. Предметом громадського обговорення повинні стати не окремі деталі недолугої роботи комплексу КЖП, а сам принцип життя й гармонійного співіснування мешканців району та природного довкілля. В районі відсутній виразний механізм повного виконання завдань по забезпеченню високих стандартів життя мешканцям району. Політики схожі на команду корабля посередині моря, де кожний прагне вихопити кермо в іншого, при цьому не запитуючи в пасажирів, які оплатили квиток, куди, власне кажучи, вони мали намір дістатися.

ГО КМОПУ (або кандидат в депутати*)  розглядає розвиток району як цілісний, свідомо керований і збалансований процес, у якому ефективно можуть реалізуватися інтереси кожної окремої людини.

 Для виконання цього завдання широкій громадськості пропонується долучитися до обговорення «Перспективний план розвитку Інгулецького району»

 

 «ІНГУЛЕЦЬКИЙ РАЙОН  – ТЕРИТОРІЯ ЗЕЛЕНОГО СВІТУ»

 

Мета: Докорінна зміна стандартів життя мешканцям територіальної громади Інгулецького району.

Шляхи досягнення мети: Впровадження новітніх, економічно обґрунтованих технологій які  розроблені російською науково – виробничою корпорацією Международное Агентство «Союз технологий XXI века»

 

Очікуванні результати:

  1. Створення такої моделі розвитку району, де передбачено 100% забезпечення мешканців Інгулецького району високотехнологічною, егологічнобезпечної,  роботою з високими рівнем заробітної плати яка буде заснована на принципах «Економічного солідаризму»
  2. Високорентабельна  економіка Інгулецького району.
  3. Створення умов гармонійного співіснування мешканців району та оточуючого довкілля.

 

 

Вступ

 

       Відсутність  єдиної  об’єднуючої ідеї серед мешканців району мотивує нас Патріотів Криворіжжя до впровадження нової філософії економічної політики Інгулецького району. Яка будуватиметься на ключовому перетині питань енергетичного самозабезпечення, екологічного збалансування співіснування людини та оточуючої її природи, економічної доцільності для забезпечення мешканцям територіальної громади Інгулецького району високого рівня життя. Для виконання цього завдання пропонується сучасні розробки російської компанії «Международное Агентство «Союз технологий XXI века»»

     Мова йдеться про новий підхід до впровадження сучасних, високотехнологічних виробництв високої рентабельності на територій Інгулецького району! Але для  виконання цього проекту необхідно провести  низку реформаторських і розбудовчих заходів у сфері адміністратрування району. (Адміністративна реформа).

На відміну від розвинутих держав, де сучасна політика територіального самозабезпечення тісно переплетена з енергетичною, екологічною та економічно -конкурентною політикою, наше місто майже не приділяє цьому належної уваги. Досі в районі не створена необхідна законодавчо-нормативна база для ефективного самоврядування та перспективного розвитку. Відсутність  єдиної  об’єднуючої ідеї серед мешканців району ставить його в ряд потенційно депресивних районів країни. Фактична основа позитивного світогляду мешканців району майже відсутня.

 

Основна частина

 

В  результаті виборів 2006 року стало очевидним, що перемогу у виборах здобули ті партії, які мали збалансовану систему матеріального, людського та організаційних складових поєднаних в організаційну структуру. Але впродовж декількох років спостерігаючи метаморфози депутатів під впливом центрального керівництва логічно запропонувати територіальне об’єднання громадян. У зв’язку з цим, домінуючою складовою уваги територіальної громади організації набуває теоретичне осмислення специфічних рис та характерних особливостей кожного представника громади. З метою, знайти спільну зацікавленість  яка б змусила громадян практично зацікавитися участю в виконання стратегічної програми  шляхом заохочення до найоптимальніших системи форм і методів взаємовпливу та взаємодії. Тому головне завдання, яке повинно ставити перед собою керівництво проекту, – це такий розвиток подій, де виконання поточної організаційної та адміністративної роботи одночасно регламентує і аналіз проблемних питань, спільних для більшості виборців і виділенням більш резонансних питань в один комплекс спільних для більшості виборців. Критерій пошуку проблем –  це світовий досвід реформ останніх десятиліть, що демонструє найбільший успіх і показники росту ті держави, які не сконцентрувалися  на вижиманні максимального ефекту з наявних людських та природних ресурсів, а нарощували інвестиції у людський і соціальний капітал, що дозволило їм перейти на рівень постіндустріального суспільства.

Стратегічно проблемою «Регіону» без сумніву є комплекс проблем, пов’язаних в першу чергу з екологічним та економічним станом району. Практично весь комплекс проблем пов’язаний з хронічним дефіцитом фінансування місцевих програм .

Комплексний проект  «ІНГУЛЕЦЬКИЙ РАЙОН  – ТЕРИТОРІЯ ЗЕЛЕНОГО СВІТУ» по суті, великий і складний інвестиційний Проект. При цьому основний об’єкт й орієнтир інвестицій – людина, та її умови існування, пов’язані з цим позитивні зміни в відносинах між співмешканцями територіальної громади. Проект розглядає пріоритетність розвитку інвестицій у соціальний і людський капітал як основу для економічного прориву регіону, досягнення ним світової конкурентоспроможності й побудови справедливої, ефективної системи захисту кожного з представників територіальної громади з урахуванням системних відносин. Запрошенная до взаємовигідної праці над виконанням проекту одночасно буде і лакмусовим детектором тих об’єднаннями громадян нашого «Регіону» цілі яких співпадають з цілями нашої організації сили Нарешті таким чином гармонізована внутрішня політична ситуація в «Регіоні» створить  можливість спільної роботи з пропаганди Проекту серед громадських об’єднань та мешканців району, що в свою чергу буде сприяти цілеспрямованого  вибору, який раніше залежав від особистої політичної спрямованості або специфічних, мажоритарних, місцевих умов, та що створить відносини які можна назвати «виборчими взаємними обов’язками». Тут виборець може використати свій голос як інструмент тиску на ГО КМОПУ (її представників) в напрямку отримання соціального захисту своїх прав, а при цьому виникає механізм взаємної залежності та контролю суб’єктів цього суспільно – громадського зв’язку. Цей тип зв’язку формує на стороні мешканця територіальної громади отримання обіцяних йому соціальних стандартів, на стороні організації отримання підтримки електорату. З’являється при цьому своєрідний солідарний зв’язок заснований на факті очікування взаємних вигод. Цей акт сполуки оформляється на документальному рівні, і політичні обіцянки набувають  програмного характеру. Народжений тоді зв’язок набуває парламентського, урядового характеру Цей глобальний вимір є очевидним в самій концепції виконання цього проекту який сприймаються як виборчий союз з кожною конкретною електоральною групою. Взамін за лояльність до організації та її представників на місцях жителі району очікують, що оганізація реалізує обіцянки викладені нею у своїй программі «Криворіжжя – Території Якісного Життя». І тому реалізація цілого ряду важливих соціальних,  національних та економічних перетворень в районі є основною метою по пропаганді цього проекту, направленоого на формування громадської підтримки відносно цього проекту.

Обнародувавши вищевикладене, зрозуміле й чітке бачення шляхів досягнення поставлених як стратегічних так і тактичних цілей створить такі комунікації, що нададуть можливість підійти дот практичних кроків по виконанню вищезгаданого проекту.

 

Заключна частина

 

Обнародувавши вищевикладене, зрозуміле й чітке бачення шляхів досягнення поставлених як стратегічних так і тактичних цілей створить такі комунікації, що здаються самими перспективними з огляду на можливість термінової інформаційної інтеграції в структуру життя територіальної громади, та невисоку собівартість організаційної роботи по підготовці виконання цього проекту.

 

Додається:

 

1. Програма «Агротехнополис» (Зелений світ), по створенню зон випереджувального розвитку на засадах розгортання комплексних систем життєзабезпечення.

2. Проект «Микраксель» по створенню мінікомлексних виробництв нового покоління.

3. Проект «Земледелие» по створенню комплексів, що протягом року (4 вегетації в рік) тиражують генетично чистий обеззаражений від бактерий, вірусів, грибків зерновий матеріал, а саме пшениці, вівса, ячменю, гречки та деяких видів зернобобових.

 

 

 

Стаття з 2. Альтернативні проекти міста ГО КМОПУ, № 5/2 Друковані статті | Edit | 1 Комм. »

Офіс – координатор ГО КМОПУ Плюта В.А.

Липень 2010

Перспективний план розвитку Жовтневого району до 2035

Четверг, Август 4th, 2011

Будівельний (базовий) прект

КРИВОРІЖЖЯ — ТЕРИТОРІЯ ЯКІСНОГО ЖИТТЯ

 

Громадська організація

«Криворізьке міське об’єднання патріотів України»

Легалізовано за № 149 від 22 квітня 2010р. м. Кривий Ріг.
50053, м. Кривий Ріг, вул. Зореносна 8А, тел. (О56) 401-71-15

e-mail: zovtneva@meta.ua, www: kmop.org.ua.

Жовтневий територіальний підрозділ

Вих.№2(Ж) .02.11. (Ел.редакція для Кандидатів в депутати Жовтневого району та ЗМІ)

Концептуальний проект ЖТП ГО КМОПУ

Вступ.

   У справі зміцнення та розвитку місцевого самоврядування в Україні вирішального значення набуває проблема відсутності цільової мети направленої на консолідацію, об’єднання територіальної громади навколо спільної ідеї. Особливого значення така ідея набуває в переломних фазах розвитку суспільства, коли консолідована думка мешканців територіальної громади стає гарантією процесів по відновленню високого рівня життя в країні.

Тому на перший план висуваються питання професійного підходу виконавчої та законодавчої гілок місцевої влади до виконання своїх посадових обов’язків, а саме до розгляду питань, прийняття та виконання рішень які забезпечить найбільш можливо високий рівень життя мешканцям територіальної громади. Світовий досвід реформ останніх десятиліть показує, що найбільший успіх і показники росту отримали ті держави, які не сконцентровані на вижиманні максимального ефекту з наявних людських та природних ресурсів, а нарощували інвестиції у людський і соціальний капітал, що дозволило їм перейти на рівень постіндустріального суспільства, демонструючи значний економічний ріст і підвищення добробуту громадян.

Фундаментальну основу нової концепції розвитку складає комплексний, концептуальний міський проект ГО КМОПУ «Криворіжжя – Територія Якісного Життя»

Ця концепція має сім окремих міських територіальних проектів, що містять як стратегічні шляхи так і механізми реалізації соціально-економічних та культурних змін в Криворізькому регіоні, так і можливість тактично адаптувати їх виконання на рівні мешканців територіальної громади.

В зв’язку з цим пропонується Вам на розгляд нова концепція перспективного розвитку Жовтневого району під назвою

 

 Перспективний план розвитку Жовтневого району 2035р

Основна частина

   Змістом перспективного розвитку Жовтневого району є докорінна перебудова системи забезпечення населення району якісним житлом, яке повинно відповідати потребам гідного життя громадянина України. Тому для забезпечення цього претендентам в на посаду кандидата в депутати Жовтневого району ГО КМОПУ пропонується нова концепція перспективного розвитку району, де радикальна модернізація житлового фонду має бути здійсненна через перерозподіл у подальшому земель територіальної громади до єдиного соціального фонду з провадженням юридично оформлених договірних відносин між представниками територіальної громади, установами що фінансують проект, підрядними домобудівними організаціями, Урядом та потенційними власниками соціального, якісного житла.

*Пріоритети: Для поліпшення соціального захисту уражених верств населення, під час проектування нових сучасних висотних будинків передбачити інтеграцію в них мережі соціальних служб та установ культурно-просвітницького спрямування.

*При розробці інфраструктури лісово-паркової зони забезпечити належні умови для здорового розвитку населення, шляхом створення мережі спортивних споруд, мережі дитячих навчальних закладів та мережі лікувально – профілактичних закладів.

*Кінцевою метою проекту є висококласне забезпечення населення району в соціально-побутовому, психологічному, соціально-медичному, соціально-економічному аспектів співіснування громадян.

На виконання цього ЖТП ГО КМОПУ пропонує:

1. Розглянути можливість виділити з бюджету району кошти на дослідницькі роботи з вивчення питань забудови району висотними будинками акцентуючи свою увагу в першу чергу, що вирішальне значення мають безпека та максимальна висота будинку.

2. Скласти угоду про співпрацю з однією з «парламентських» партій яка в Криворізькому регіоні підтримає виконання цього проекту через підтримку пропозицій відносно законодавчих зміни. А в результаті зможе – забезпечити проект вигідним кредитом для будівництва серії сучасних висотних будинків, де закладним майном є земля територіальної громади яка тимчасово передається в розпорядження держави без права змінення приналежності мешканцям територіальної громади.
3. Від імені громадян територіальної громади об’являється міжнародний конкурс на побудову серії стандартних 30-40 поверхових будинків, де головними показниками є — гарантована експлуатація будинків, та його собівартість.

4. Від імені громадян територіальної громади та під гарантії Уряду об’являється конкурс на самий недорогий та довготерміновий кредит в розмірі необхідному для побудови серії висотних будинків в кількості необхідному для забезпечення якісним житлом мешканців Жовтневого *(Дзержинського) району.(За виключенням м-в Зарічних 5;4;7 та Індустріального мікрорайону).

5. Для блага громадян територіальної громади, звільнені від морально та фізично зношених будинків території, рекультувати і створити лісову та паркові зони з інтегрованими в них мережами дитячих навчальних та мережі лікувально – профілактичних закладів району.
*Примітка для кандидатів: Питання кредиту, процентів по кредиту, та його повернення згідно окремого плану, під час співбесіди.
Таким чином ми зможемо забезпечити якісним, доступним житлом мешканців району та забезпечити екологічно чисте довкілля в місті їх постійного перебування.

 

Координатор Жовтневого територіального підрозділу ГО КМОПУ Г.Ф. Дубицька

Члену ради патріотів Майдан Ю.О.

Пятница, Июль 15th, 2011

 

Громадська організація
«Криворізьке міське об’єднання патріотів України»
Легалізовано за № 149 від 22 квітня 2010р. м. Кривий Ріг.
50053, м. Кривий Ріг, вул. Зореносна 8А, тел. (О56) 401-71-15
e-mail: zovtneva@i.ua, www: kmop.org.ua.

Члену Ради патріотів
Майдан Ю.О.

Аналітична довідка
на депутата Верховної Ради, лідера «Радикальної партії Олега Ляшко»

Ляшко Олег Валерійович народився в Чернігові 3 грудня 1972 року. Випускник Борзнянської школи-інтернату. В 1998 закінчив Харьковський державний педагогічний університет ім.. Г. Сковороди.
1990-1992 – кореспондент газети «Молода гвардія»
1992-1995 — редактор газети «Комерційні вісті» міністерства зовнішніх економічних зв’язків Українини.
З грудня 1994 по червень 1995 року відбував покарання в Изяславской колонії № 31 (Хмельницька область)
21.06.1995 — був звільнений по амністії оголошеною тодішнім президентом Кучмою
1995-1996 — редактор додатка «Політика» газети «Правда України», з серпня 1996 року — головний редактор газети «Політика»
1995-1996 рр. — президент Української державної кредитно-інвестиційної компанії.
1993-1996 рр. — Заступник міністра фінансів України
1996-1999 рр.- голова правління Першого інвестиційного банку, генеральний директор ТОВ «Перша інвестиційна група»
1999-2005 рр. — член ради директорів банку «Траст», директор українського представництва
16 березня 1998 року Варвинский райсуд Чернігівської області переглянув вирок і ухвалив: «достроково зняти судимість» з Ляшко О. В. і «вважати несудимим«.
2000 — 2006 — главный редактор газеты «Свобода»
2006 — 2007 — народный депутат Верховной Рады Украины 5-го созыва (от Блока Юлии Тимошенко, № 26 в списке)
З листопада 2007 року — народний депутат Верховної Ради України 6-го скликання (від Блоку Юлії Тимошенко, № 29 в списку), в грудні 2007 року зайняв пост заступника голови Комітету з питань бюджету.
1993-1996 рр. — заступник міністра фінансів України,
1996-1999 рр.- голова правління Першого інвестиційного банку, генеральний директор ТОВ «Перша інвестиційна група» 1999-2005 рр. — член ради директорів банку «Траст», директор українського представництва,
з лютого 2005 р. — заступник Держсекретаря України.
Рейтинги: У 2006 році в списку наймолодших і перспективніших українських політиків журналу «Фокус» був удостоєний 20-го місця. На думку видання, перспективність обумовлена тим, що О.Ляшко «входить до числа найбільш активних представників однієї з найвпливовіших фракцій в парламенті».
Виборці: жителі райцентрів Центральної України. Саме звідти і відбувається і сам Ляшко, саме там живе його «ядерний» електорат, бо саме там не сильно користуються інтернетом (а саме в інтернеті основний чорний піар проти нього) саме там він і його партія відгризатимуть на найближчих найбільше від електорату Юлії Тимошенко. Про це 3477 згадок у ЗМІ.
Поставлені собі завдання: Розвиток українського села, відродження національного виробництва, підтримка малого та середнього бізнесу, доступні кредити на житло, обмеження імпорту, страхова медицина, безплатна освіта, зменшення депутатів та чиновників, високі зарплати, пенсії й стипендії.

Компромат: Проводиться широка інтернет – компанія відносно « гей-ситуацій» О. Ляшко.
Хобби: Коллекционирование монет, галстуков, очков

Виділені тези
з програми Олега Ляшко, що співпадають з ідеологією проекту ГО КМОПУ «Криворіжжя – Територія Якісного Життя»

РІШУЧИЙ ШЛЯХ УКРАЇНИ: ЧАС ПОВСТАТИ!
Тези до Програми Радикальної партії Олега Ляшка

Україна має можливості, дані Богом.

Після розвалу Радянського Союзу саме Україна мала найпотужніший стартовий капітал: плодючу землю, багаті природні ресурси, вигідне геополітичне становище. Чому ж держава не використала цей капітал? Бо бракувало гідних керівників.

Двадцять років одні й ті самі люди, а також їхні родичі та підлабузники керували народом, час від часу міняючись місцями. Вони вводили людей в оману, хизуючись, хто краще. Насправді всі вони однакові.

Досить!

Владу слід віддати молодим та енергійним патріотам своєї Вітчизни. Саме молодь може змінити країну, а не старі злодії, котрі сидять на Печерських пагорбах і насміхаються над багатостраждальним українським народом, цинічно й зухвало обкрадаючи його та думаючи, що вічно коїтимуть свої лихі справи.

Ми виженемо їх з посад, віддавши молодим громадянам важелі управління державою. Які, по-перше, заслуговують на владу, по-друге, знають, що таке відповідальність перед народом, і, по-третє, посадять крадіїв у тюрми.

Коли ми швидко наведемо лад у країні, тоді не виникатиме необхідність  покарання за розкрадання державного майна бо це і інше буде не вигідно.

Ми радикально забезпечимо суворі механізми контролю громадян над владою – відкликання депутатів усіх рівнів, кримінальну відповідальність за хабарництво та зловживання владою, виборність суддів місцевими громадами.

Ми негайно скасуємо всі пільги для депутатів.

Ми зменшимо кількість народних депутатів, бо користі для народу від 450-ти немає. Буде 300 депутатів у Верховній Раді, кожного з яких ми змусимо день і ніч працювати на благо простих людей.

Кожен виборець знатиме, що його права захищені, а його ініціативи будуть узяті до уваги.

Ми заборонимо бути депутатом більше двох скликань. Громадянин, старший за 60 років, не матиме права обиратися до парламенту і місцевих рад. Якщо чинний депутат досягає такого віку у процесі скликання, то його повноваження припиняються, і депутатом стає наступний кандидат за списком партії, або відбуваються перевибори в мажоритарному окрузі.

Ми скоротимо термін повноважень Президента і Верховної Ради до чотирьох років.

Україна має стати світовим лідером розвитку, скориставшись чорноземом. Наша рідна земля здатна годувати весь світ, врятувавши його від продовольчої кризи. Заради відродження й розвитку українського села ми категорично заборонимо продаж земельних угідь.

Українці та українки стануть справжніми господарями на своїй землі!

Провідним напрямком розвитку ми бачимо швидке відродження національного виробництва. Ми створимо нові робочі місця, щоб українці та українки поверталися додому. Ми дамо гідну роботу та заробітну плату, яка буде вищою, ніж у Росії та в Європі.

Ми створимо дітям якісні умови життя. Дітям потрібна безплатна освіта – від дитячого садочка до університету. Ми всім суспільством допоможемо діткам, яким найважче, – позбавленим батьківської опіки.

Викладачів та працівників освітньої галузі ми забезпечимо високими зарплатами з преміальними за наукову діяльність, а студентів – стипендіями європейського рівня.

Кожен молодий українець та україночка знатиме, що держава дбає про своїх громадян. Усі випускники вищих навчальних закладів та професійно-технічних училищ матимуть перше місце роботи з належною оплатою. Ми введемо податкові пільги для підприємців, які братимуть на роботу молодь.

Літнім людям ми забезпечимо пенсію, якої вистачить на харчі, ліки, одяг, відпочинок і мандрівки. Людина, яка все життя працювала, заслуговує на схилі літ на кращі умови життя.

Малий та середній бізнес – запорука постійного розвитку. Коли ми матимемо більшість, то законодавчо змусимо банки знизити ставки за кредитами та видавати їх без тяганини всім, хто потребує. Для бізнесу – до 5% річних терміном на 20 років. Для молодих сімей на житло – до 3% річних терміном на 30 років.

Ми радикально реалізуємо програму страхової медицини. Ми збільшимо державне фінансування медичної галузі щонайменше вдесятеро. В кожному селі працюватиме фельдшерсько-акушерський пункт, де буде все для невідкладної допомоги пацієнтові. У кожній лікарні буде сучасне обладнання.

У культурній сфері ми захистимо нашу історичну спадщину і дамо свободу розвиткові мистецтв.

За нас влада не втручатиметься в міжконфесійні відносини.

Наша гуманітарна політика буде національною й толерантною.

Ми сприятимемо перемогам українського спорту й радикально боротимемося за здоровий спосіб життя.

Час повстати, щоби здобути Славу Україні! …

 

З окресленого можливо зробити висновок, що при умові дотримання О. Ляшко своїх зобов’язань ми зможемо мати вирішальну підтримку нашим міським проектам з – за стін Верховної Ради, а приймаючи до уваги фізичний стан здоров’я та вік О.В. Ляшко здається перспективним продовжувати роботу з складання угоди про співпрацю партії «Радикальна партія Олега Ляшко» і громадської організації «Криворізьке міське об’єднання патріотів України» в напрямку виконання міського проекту «Криворіжжя – Територія Якісного Життя»

23.07.11

Підготував: В.А. Плюта

Перспективний план розвитку Довгинцевського району 2017р

Пятница, Май 13th, 2011

 

Програма кандидата в депутати до Довгинцевської районої ради

 

Голові Ради Патріотів ГО КМОПУ Нєженцеву С.В.
Офіс — координатора ДТП ГО КМОПУ Котовського О.В.

Актуальність пропозиції.

Сьогодні у політологічному та соціальному житті міста створені передумови сприйняття й розуміння процесів зміни соціально-політичної природи громадських організацій. Характерною ознакою розвитку таких організацій на шляху у постіндустріальну країну є поява нового відношення територіальної громади д о умов по виконанню ними своїх статутних обов’язків, які, залишаючись у юридичному форматі класичної форми донорських відносин, повинні знайти більш ефективні джерела фінансування для досягнення НДР (Найвищий досяжний рівень здоров’я клієнтів) використовуючи для цього свій людський потенціал.

 

Основна частина

Розглядаючи досвід країн, які досягли високих рівнів розвитку, стає зрозуміло, що є реальна можливість більш ефективно використовувати деякі особливості людської природи. Одна з таких особливостей, це беззаперечно, пристрасть до азартних автоматів. Приймаючи цей факт як незаперечний здається логічним використати його об’єднавши один на один з могутньою позитивною програмою якою без сумніву є «Перспективний план розвитку Жовтневого району до 2035 року», де між інших питань розглянуто можливість повного фінансового забезпечення лікування хворих на ВІЧ з видатків місцевого бюджету, планом «Криворізька централізована культурно – освітня територія Якісного Життя», планом «Район козацької слави», та інших.

 

Пропозиція

 

На виконання цього просимо розглянути можливість Вашого звернення до депутатів Криворізької міської ради з пропозицією розглянути питання про створення нового територіального розважального центру, де будуть сконцентровані якісно нові гральні автомати, а отриманий прибуток в значній мірі, направити на фінансування благодійних організацій з місцевого бюджету.

Бачення розвитку подій

Сучасне комплексне забезпечення ігрового об’єднання – створить потужні фінансові джерела, які істотно можуть знизити фінансову напругу в благодійних товариствах і надати їм можливість виконувати благодійні функції більш ефективно. Під час цього процесу зросте організаційний тягар на неструктуровані або слабко структуровані самі благодійні організації. Тому здається передбачливим паралельно вести спеціалізовані курси для персоналу організацій, використовуючи кращий досвід навчальних систем з побудови командної роботи. Ці обставини в свою чергу призведуть до більш якісного захисту конституційних засад мешканців міста та як наслідок — зниження рівня смертності серед клієнтів товариств. Це допоможе істотно знизити дефіцит в сегменті найманої робочої сили в майбутньому Криворізького регіону. По суті це інвестиційна пропозиція мешканців міста об’єднати свої зусилля в протидії розповсюдження ВІЛ – СНІД.

Закінчення

Принципові пропозиції цього проекту створятьрозвинену систему громадських структур міста. З часом робота цих організацій виявить в них різні концепції розвитку та приорітети цінностей. Ця обставина зумовить появу законотворчих різнобаченнь, а це в свою чергу створить передумови для побудови високо розвинутого постіндустріального суспільства.