Метки: , , , , , , , , , , ,

Повідомлення з тегами ‘Дмитро Ветвицький’

Керівник сектору соціального захисту ГО КМОПУ Д. Лукашенко

Вторник, Февраль 7th, 2012

Звернення до Голови РП ГО КМОПУ Нєженцева С.В.

та кандидата в депутати до Верховної Ради України

/буде надано до 03.03.12/ Канцелярія :)

 

Система соціального захисту ГО КМОПУ (критерії)

1/ Забезпечення потреб у соціальному обслуговуванні й соціальному захисті включає такі цілі як підвищення життєвого рівня та ступеню соціального включення громадян, розвиток інфраструктури соціальної реабілітації й соціального захисту категорій громадян, які цього потребують (Уражених верств населення), із залученням недержавних організацій, волонтерів, громадських організацій нового типу.

Основними суб’єктами бюджетного планування, законодавчої діяльності та виконавцями даної сфери є:

 • Міністерство охорони здоров’я України;
 • Міністерство праці та соціальної політики України;
 • Міністерство освіти і науки України;
 • Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту;
 • Міністерство вугільної промисловості України;
 • Міністерство культури і туризму України;
 • Міністерство оборони України;
 • Міністерство фінансів України;
 • Пенсійний фонд України;
 • Державний комітет України у справах ветеранів;
 • Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення.

2/ Першочергові заходи:

Змістом соціальної політики в Україні має стати докорінна перебудова системи соціального захисту населення, забезпечення належного, передбаченого законодавством фінансування соціальних програм. Особливу увагу звернути на постраждалих від СНІД. Соціальні стандарти повинні відповідати потребам гідного життя людини та гарантуватися державою для кожного громадянина, незалежно від місця його проживання, або різновиду захворювання.

Для цього потрібно  завершити створення єдиного реєстру отримувачів соціальних пільг і забезпечити поступовий перехід до їх адресного надання.

Соціальна політика держави має бути чесною. Слід припинити практику ухвалення законів, які встановлюють пільги чи соціальні виплати, не забезпечені можливостями державного бюджету. Однак ті пільги, які вже передбачені чинним законодавством, мають реалізовуватися згідно із рішенням Конституційного Суду від 9 липня 2007 року.

3/Система соціального страхування має бути реформована через перерозподіл у подальшому загального єдиного соціального внеску між роботодавцями та найманими працівниками, поступове зниження податкового навантаження на фонд оплати праці, зменшення числа фондів соціального страхування, відмову від витрачання коштів соціального страхування на виплати нестрахового характеру.

4/З метою поліпшення соціального захисту громадян, розв’язання проблем дитячої бездоглядності і безпритульності, створення належних умов для здорового розвитку населення, реалізації прав кожного та досягнення конкретних результатів в інтересах  жителів міста необхідно:

 • провести інвентаризацію дитячих закладів незалежно від підпорядкування та форм власності: медичних, лікувальних, позашкільних, дошкільних, соціального захисту, культури та мистецтв, оздоровчих тощо з метою вивчення їх технічного стану та виконання функцій з обслуговування дітей;

забезпечити доступність дітей-інвалідів до закладів соціальної інфраструктури, культури, освіти та до спеціальних закладів, які надають соціальні послуги. Відповідальний В. Лигун

 

Необхідно забезпечити:

 • реформувати систему інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, або хворих на СНІД – передбачити створення нового типу закладів для таких дітей, наближених до сімейних форм виховання та з навчанням у загальноосвітніх школах (протягом трьох років реорганізувати третину існуючих шкіл-інтернатів та дитячих будинків у заклади нового типу);
 • реорганізувати систему притулків для неповнолітніх у центри соціально-психологічної реабілітації дітей, передбачивши фінансування Центрів соціально-психологічної реабілітації дітей з місцевого бюджету.

5/Одним із головних пріоритетів держави у сфері сімейної та демографічної політики має стати подолання демографічної кризи, досягнення сталого демографічного розвитку, докорінна якісна, позитивна зміна ціннісних пріоритетів, відтворення населення через створення умов для утвердження в суспільстві духовно і фізично здорової, матеріально забезпеченої, соціально благополучної сім’ї.