Метки: , , , , , , , , , , ,

Порівняння пропозицій Плану та діями влади Дніпропетровської області

В грудні 2010 року було започатковано обговорення проекту тактичного плану розвитку СГС ГО КМОПУ «Село Петрове 2015 року»
а вже в квітні 2011 року було направлено офіційні запити до Комітетів Верховної Ради України стосовно його запровадження то що ж змінилося з того часу.
 
Порівняння 
пропозицій Плану та діями влади Дніпропетровської області
 
Пропозиція:
1.Знайти і вирішити в першу чергу питання зовнішнього освітлення вулиць села з метою підвищення позитивного світосприйняття населення та віри в перспективність життя на селі на підтримку «пілотного» проекту. /Вирішення цього питання дає можливість при незначних вкладеннях отримати підтримку мешканців села для плідної співпраці по запровадженню «пілотного» проекту:- Автор/.

Дія влади:

Витяг з офіційного сайту Дніпродзержинської міської ради 25-10-2011

 

У Дніпродзержинську з початку року проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення 18 вулиць

У Дніпродзержинську з початку 2011 року проведено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 18 вулиць. Про це повідомили в управлінні комунального господарства Дніпродзержинської міської ради.

Замінено 6286 ламп зовнішнього освітлення, 3467 метрів кабелю. Здійснені у 2011 році обсяги робіт на мережах зовнішнього освітлення міста перевищують показники відповідних періодів минулих років майже у 5 разів.

Управління комунального господарства міської ради є замовником 45 проектів капітальних ремонтів мереж освітлення міста.

У Дніпродзержинську загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення становить 662 км.


Пропозиція
2.Вирішити питання з вивчення басейну ставків в с. Петрове для виявлення основних джерел їх наповнення (водою). /(1) Після отримання відповідей дії по плану слід скоригувати:- Автор/.

Дія владиВитяг з сайту www.krnews.com.ua26.05.2011 г. О.Вілкул презентував у Кривому Розі наймасштабнішу екологічну програму в історії України
Сьогодні, 26 травня, голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул презентував Довгострокову регіональну програму з вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2011 — 2022 роки. За обсягами фінансування та запланованими природоохоронними заходами документ є найбільш масштабним за всю історію України. Презентація Програми відбулась у Палаці молоді і студентів, де саме проходить Міжнародна конференція «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості».  Програма була розроблена за ініціативою губернатора області Олександра Вілкула та прийнята на 6-й сесії облради 29 квітня поточного року. Обсяг її фінансування становить майже 11 млрд. гривень. Це більш як уп’ятеро перевищує обсяг коштів, який було виділено на природоохоронні заходи Кривбасу впродовж попередніх 10-ти років.
Також у рамках Програми будуть реконструйовані об’єкти водного господарства міста і побудовані нові. В тому числі, будуть запроваджені нові сучасні технології очищення води, аби поліпшити якість питної води і довести його до високих європейських норм. Будуть розчищені русла річок та акваторій водойм міста, розширені і реконструйовані міські очисні споруди — Центральна, Північна і Інгулецька станції аерації, що забезпечить очистку стічних вод до нормативних показників.

 

Пропозиція:

3. Залучити спеціалістів для вивчення можливостей нейтралізувати прогалин в діючому законодавстві України, щодо ставкового мулу (2)

Дія влади:

Державна служба геології та надр України

Громадська організація «Криворізьке міське об’єднання патріотів України»
50053, м. Кривий Ріг, вул. Зореносна, 8А

Щодо запиту на отриманняпублічної інформації

Державна служба геології та надр України опрацювала запит громадської організації «Криворізьке міське об’єднання патріотів України» від 02.06.2011 щодо отримання інформації та, в додаток до листа ДНВП «Геоінформ України» від 18.05.2011 №02/302-0911, повідомляє.

Сапропель визначається Класифікатором корисних копалин, який прийнятий і діє на території України згідно з наказом Держспоживстандарту України від 12.12.2007 р. № 357, як «Сировина агрохімічна».

Сапропель – це відклади прісноводних водойм, які складаються з органічної речовини та мінеральних домішок, що формуються в результаті тривалих природних процесів із залишків рослинних та тваринних організмів, які населяють водойму.Сапропель характеризується високою пластичністю, в’язкістю, липкістю, адсорбційними властивостями. Вологість його коливається в межах 60 – 97 %. Намитий у відстійники сапропель утрачає вологу від 85 до 37 %. Тривалість сушіння – до 10 днів. Намитий улітку сапропель залишається на зиму для проморожування й остаточного підсушування. За час повного циклу (намив – просушка – проморожування) вміст вологи в сапропелі знижується до 20%, і він стає пухким, легко піддається переробці. Без промерзання слабомінералізовані сапропелі після висихання не намокають навіть у подрібненому стані.Для сапропелю характерна висока зольність: від 20% до 60% і вище. Особливо цінні сапропелі, що містять менш 10% золи, але вони зустрічаються рідко.У залежності від складу і властивостей сапропелі можуть використовуватися як добриво в чистому вигляді, з мінеральними домішками і компостуватися. Агрономічну ефективність сапропелів визначають вміст азоту, фосфору, калію, обмінна кислотність, вміст мулистої фракції і біологічно активних речовин.

Родовища сапропелю на території Дніпропетровської області не виявлені.

Для віднесення ставкового мулу до сапропелю необхідне проведення геологорозвідувальних робіт.

Відомості про ставковий мул, об’єм, глибину залягання та хімічний склад водоносних шарів в межах зазначених ставків у Держгеонадра України відсутні.

У найближчій перспективі по аркушу М-36-ХХХIV (Жовті Води) планується проведення робіт з гідрогеологічного довивчення території масштабу 1: 200 000.

 

 

Перший заступник голови                                                                     Л.М. Гончарук

10/02
Флоре Н.В.

456-50-35

 

 

Пропозиція:

4. Отримати підтримку депутатів місцевих рад та інших органів влади, щодо перспективного плану розвитку села Петрове, як «пілотного» проекту.

 

Дія влади:

Рішення Дніпропетровської обласної ради 30 грудня 2010 року № 47-4/VI

ПРОГРАМА

розвитку малого підприємництва

у Дніпропетровській області

 на 2011 – 2012 роки

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є створення належних умов для реалізації конституційного права мешканців області на підприємницьку діяльність, підвищення добробуту громадян Дніпропетровщини шляхом розвитку малого і середнього бізнесу та сприяння насиченню регіонального ринку високоякісними товарами й послугами від діяльності підприємництва, а також спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадських об’єднань підприємців, установ ринкової інфраструктури на розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток приватної ініціативи, та формування і впровадження ефективної державно-громадської системи підтримки й захисту підприємництва.

Пропозиція:
5.
Розробити та затвердити можливість самофінансування проекту СГС ГО КМОПУ «Село Петрове»(3).

 

Дія влади:

Рішення Дніпропетровської обласної ради 25 березня 2011 року №  73-5/VI

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Дніпропетровській області

на 2011 – 2018 роки

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Відповідальні за виконання

Строки вико-нання

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн

Очікуваний результат виконання

заходу

Усьо-го

І етап виконання Програми

Усього              І етап

Усього              ІІ етап

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Організація робіт з підви-щення родю-чості ґрунтів шляхом меліо-ративних заходів 1.1. Побудова та відновлен-ня зрошу-вальної системи Головне управління агропромисло-вого розвитку облдерж-адміністрації Березень 2011 – грудень 2018 років Державний бюджет 0 0 0 Збільшення площ зро-шувальних земель на                             1000 га
Обласний бюджет

12000

1500

1500

1500

1500

1500

7500

4500

Місцевий бюджет

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Усього

12000

1500

1500

1500

1500

1500

7500

4500

1.2. Підви-щення родю-чості ґрунтів шляхом гіпсування Головне управління агропромисло-вого розвитку облдерж-адміністрації

Березень 2011 – грудень 2018 років

Державний бюджет

0

0

0

Збільшення обсягів виробництва в рослинництві
Обласний бюджет

4000

500

500

500

500

500

2500

1500

Місцевий бюджет

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Усього

4000

500

500

500

500

500

2500

1500

 

Пропозиція:

6.Використати всі наявні можливості ГО КМОПУ для отримання висновку органів виконавчої влади з питань аграрної політики «Про покращення екологічного стану земель і підвищення родючості ґрунтів».

Дія влади:

Рішення Дніпропетровської обласної ради 25 березня 2011 року №  73-5/VI

Програма

розвитку земельних відносин і охорони земель

у Дніпропетровській області на 2011 – 2018 роки

 

Мета Програми полягає у проведенні державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель, захист їх від виснаження, деградації, забруднення, підвищення врожаїв екологічно чистої продукції та забезпечення продовольчої безпеки держави, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття, створення екологічно безпечних умов для проживання населення і провадження господарської діяльності, стабілізація та нарощування обсягів виробництва в рослинництві, підвищення родючості ґрунтів (регулювання водного режиму, гіпсування ґрунтів)

 

 

 

7. Вжити рекреаційних заходів(4).

 

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул презентував Довгострокову регіональну програму з вирішення екологічних проблем

Програма була розроблена за ініціативою губернатора області Олександра Вілкула та прийнята на 6-й сесії облради 29 квітня поточного року. Обсяг її фінансування становить майже 11 млрд. гривень. Це більш як уп’ятеро перевищує обсяг коштів, який було виділено на природоохоронні заходи Кривбасу впродовж попередніх 10-ти років.
Також у рамках Програми будуть реконструйовані об’єкти водного господарства міста і побудовані нові. В тому числі, будуть запроваджені нові сучасні технології очищення води, аби поліпшити якість питної води і довести його до високих європейських норм. Будуть розчищені русла річок та акваторій водойм міста, розширені і реконструйовані міські очисні споруди — Центральна, Північна і Інгулецька станції аерації, що забезпечить очистку стічних вод до нормативних показників.

 

Пропозиція:

8. Влаштування (без фундаментів) теплиць-термосів із застосуванням систем «Сонячного вегетарію Іванова» (5).

 

Дія влади:

Офіційний вісник України  офіційне видання від 04.04.2011 р., № 23, стор. 17, стаття 961, код акту 55495/2011


Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 2 березня 2011 р. N 305 «Про затвердження Порядку використання коштів, що спрямовуються на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів 

3. Бюджетні   кошти  виділяються  на  конкурсній  основі  для часткового відшкодування до 50 відсотків вартості (без  урахування податку на додану вартість) будівництва нових тепличних комплексів з впровадженням     сучасних     енергозберігаючих      технологій (далі -  об'єкти)  суб'єктам господарювання,  які у поточному році
завершили  будівництво  та  ввели  в  експлуатацію  нові  тепличні комплекси  для  овочів,  що  вирощуються  у  закритому ґрунті,  та розсади овочевих культур та грибів.

Під час   прийняття   рішення   про    включення    суб'єктів господарювання,   які   претендують   на   відшкодування  вартості будівництва об'єкта,  до відповідного  реєстру  (далі  -  реєстр), комісія надає перевагу суб'єктам господарювання, які:
     здійснили будівництво   об'єктів   з  використанням  сучасних енергозберігаючих технологій;      здійснили будівництво зимових скляних  промислових  розсадних комплексів;      здійснили будівництво    об'єктів    у    рамках   реалізації інноваційного  проекту,   що   пройшов   державну   реєстрацію   в установленому законодавством порядку;
     займаються, крім   вирощування  овочів  у  закритому  ґрунті, вирощуванням   овочів   у   відкритому   ґрунті,   мають   сучасні овочесховища та цехи консервної переробки;

 

9. Реєстрація додаткового виду діяльності для ФОП — «розведення риби».

 

Пропозиція:

10. Здійснити заходи по частковій зайнятості населення укласти з бажаючими мешканцями територіальної громади села Петрове Угоди про співпрацю, з використанням положень умов контрактації, з вирощування городини.

 

Дія влади:

Листопад 2011

 

09 листопада / 2011

Євген Удод: „Внутрішні інвестиції в розвиток аграрного комплексу допоможуть забезпечити мешканців області якісною продукцією протягом цілого року”

 

- Розгалужена мережа сучасних овочесховищ дозволить забезпечити мешканців Дніпропетровщини якісною сільськогосподарською продукцією протягом цілого року, — зазначив голова Дніпропетровської обласної ради. — Відповідно до Комплексної стратегії розвитку регіону, розробленої з ініціативи губернатора Олександра Вілкула, сільське господарство визначено одним із ключових кластерів розвитку економіки Дніпропетровщині. А підтримка регіональних товаровиробників – одна з його вагомих складових, — зазначив Євген Удод. — Тому ми хочемо, щоб вироблена і перероблена на Дніпропетровщині сільськогосподарська продукція знаходила дорогу до споживачів. Мета обласної влади — не тільки підтримати виробника, а й забезпечити умови, при яких люди зможуть купувати регіональну сільськогосподарську продукцію за прийнятними цінами.

Голова обласної ради підкреслив, що фінансування з обласного бюджету проектів будівництва таких овочесховищ — це внутрішні інвестиції у розвиток аграрної галузі. За словами Євгена Удода, нові технології зберігання овочів з використанням холодильного обладнання та газорегулюючої системи дозволяють збільшити обсяги збереження до 95% продукції і окупити витрати. Для прикладу: в сховищах старого зразка втрати продукції можуть становити до 40%.

- Таким чином, поступово вирішується питання у забезпеченні регіону свіжими якісними овочами і картоплею протягом усього року. До кінця наступного року на Дніпропетровщині будуть побудовані 15 овочесховищ, 12 з них будуть обладнані холодильними установками, що дозволить закладати на зберігання майже 50 тисяч тонн продукції, — сказав Євген Удод.

Реалізація таких проектів, за його словами, дозволяє вирішувати питання модернізації сільськогосподарських виробництв, створювати нові робочі місця, виплачувати гідну заробітну плату, підвищувати якість життя в сільськогосподарських районах області.

Відділ з питань зв’язків з громадськістю та пресою обласної ради

 

Крім того Громадською організацією було направлено звернення до Комітетів Верховної Ради України з метою внесення змін до діючого законодавства, а саме:

Витяги із звернення:

«

              Пропозиції щодо внесення змін до діючого законодавства України

              1. З метою збільшення дохідної частини мешканців села

 

1.В пункті 165.1.24 ст. 165 «Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу» слова «якщо їх розмір не було збільшено» замінити на слова «в тому числі, якщо їх розмір було збільшено, включно до 1 січня 2016 року,».

 

Дія влади:

Звільнення від оподаткування одноосібників

 

Юрій Костенко Народний депутат України, голова Української народної партії

Парламент повинен скасувати здирницький податок на селян за продаж власної продукції

09 лютого 2011, 12:52

Версія для друку Коментарі 38

Українська народна партія запропонувала парламенту скасувати здирницький податок на селян за продаж продукції, яку вироблено власними руками на селянському подвір’ї. Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України», який УНП днями зареєструвала в парламенті, передбачає ліквідацію оподаткування доходів фізичних осіб, які отримані від продажу сільгосппродукції власного виробництва з земельних ділянок для ведення особистого господарства.

Ухвалення цієї норми податкового законодавства сприятиме покращенню господарської діяльності одноосібників та відновить соціальну справедливість, оскільки держава фактично двічі оподатковує селян, які працюють на власній землі, змушуючи платити і за землю, і за продаж власної сільгосппродукції.

Ситуація з оподаткуванням селян в чергове доводить, що в нинішньому парламенті депутатська більшість представляє переважно інтереси великого капіталу, який не зацікавлений у підтримці малого та середнього підприємництва в Україні та у становленні українського селянина – господаря. Змінити ситуацію кардинальним чином на користь українського виробника та його інтересів можуть лише самі виборці, які повинні віддавати свої голоси не за кіло гречки чи 20 грн., а за політичні сили, які своїми програмами і діями довели відданість інтересам України та українського виробника.

Проект поданий 16.02.2012 року

вноситься народним депутатом України Горіною І.А. (Партія Регіонів)

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до Податкового кодексу України

(щодо стимулювання розвитку сільськогосподарської кооперації)»

 

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 — 17, ст. 112) такі зміни:

 

2) у статті 165:

 

у підпункті 165.1.24. пункту 165.1. слова «якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю)» виключити;

 

 

Пропозиція :

2. Вирішення незрозумілої ситуації яка виникла після набрання чинності Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»
Після набрання чинності Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» залишилася норма Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» щодо збільшення ставки єдиного податку на 50 відсотків за кожну найману особу.

 

Дія влади:

З першого січня 2012 року у зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу України серед поблажок перераховують те, що «спрощенцям» більше не доведеться платити 50% єдиного податку за кожного най­маного працівника. 

 

Підготував: Е.В.Малий

24 відповідей до “Порівняння пропозицій Плану та діями влади Дніпропетровської області”

 1. Валерій Плюта Каже:

  Прям повна ідилія взаємовідносин між владою і народом… Та з поганої вівці хоча б клок шерсті! ))

 2. Аноним Каже:

  А мені сподобалось те, що неважливо хто (Біло-Голубі,Червоно-Білі, чи ще хтось)діють майже в тій послідовності, яка визначена Тактичним планом СГС село Петрове 2015 р. Значить План дійсно перспективний.До дій влади я б ще додав — зрошення за рахунок вичищених водоймищ, овощівництво у відкритому грунті, відродження поголів’я КРС та як взаємопов’язані між собою відродження поголів’я свиней, встановлення невеликої лінії консервації і т.д. А для Софіївського району особисто, я би порадив Прийняти Програму очищення всіх водоймищ з метою відродження властивостей грунту, що неодмінно призведе до збільшення врожаїв та конкурентноспроможності Софіївських аграріїв, адже площі ріллі залишаться незмінними , а віддача врожаєм — в рази більша, от вам і збалансованість витрат та доходів.Але програми треба приймати не компенсаційні на конкурсних засадах, а пільгові і виключно тим хто це вже здійснив.

 3. How to Get Bed Bath and Beyond Coupons Каже:

  Bed Bath and Beyond Coupons…

  [...]these are a handful of url links to webpages which we connect to as we believe they really are really worth browsing[...]…

 4. Bed Bath and Beyond Printable Coupons - What things to Look Out For Каже:

  Bed Bath and Beyond Coupons 20 Off Coupons…

  [...]in the following are a few urls to internet pages which we link to seeing as we think they will be worthy of browsing[...]…

 5. carl ken Каже:

  Websites to visit…

  [...] normally posts certain fascinating stuff like this. If you are new to this site [...]…

 6. 1899 silver dollar Каже:

  Yep….

  I couldn’t have said it better myself……

 7. Cash For Scrap Gold Michigan Каже:

  Yep….

  I couldn’t have said it better myself……

 8. Scholarships For Minorities Hamilton Square Каже:

  Scholarships For Minorities…

  [...]listed here are a couple of links to websites I always connect to as we believe they really are worth checking out[...]…

 9. Abortion Methods and Procedures Каже:

  Discount Yankee Candles…

  [...]while the sites we link to below are completely unrelated to ours, we think they are worth a read, so have a look[...]…

 10. Fredon Township Scholarships For Minorities Каже:

  Scholarships For Women…

  [...]what follows are a couple of url links to webpages which we connect to since we feel these are worth checking out[...]…

 11. Delivery companies Каже:

  Cheap Yankee Candles…

  [...]here are some links to sites that we link to because we think they are worth visiting[...]…

 12. h4 hid kit Каже:

  hid conversion kit…

  [...]we like to honor other sites on the web, even if they aren’t related to us, by linking to them. Below are some sites worth checking out[...]…

 13. adult social network Каже:

  cuckold…

  [...]we like to honor other sites on the web, even if they aren’t related to us, by linking to them. Below are some sites worth checking out[...]…

 14. Property Management Roseville Каже:

  natomas property management…

  [...]the time to read or visit the content or sites we have linked to below the[...]…

 15. Alexandria Great Clips Coupons Каже:

  Great Clips Coupons…

  [...]here are some links to internet sites we link to as we think they are seriously worth checking out[...]…

 16. Basketball Drills Каже:

  basketball drills…

  [...]here are some links to sites that we link to because we think they are worth visiting[...]…

 17. Rhinoplasty cost Каже:

  Abortion Methods…

  [...]below you’ll find the link to some sites that we think you should visit[...]…

 18. 二手收購 Каже:

  Coolest news on the earth, you have to see this !…

  [...]the time to read or visit the content or sites we have linked to below the[...]…

 19. 收購手機 Каже:

  Latest news from all around the world, you need to see this !…

  [...]blow are some sites that we think it will be helpful and fun to read[...]…

 20. Taking Advantage of Great Clips Coupons Каже:

  Great Clips Printable Coupons…

  [...]listed here are a couple of web links to web sites that we connect to for the fact we feel these are truly worth checking out[...]…

 21. success in online dating Каже:

  Looking around…

  I like to surf in various places on the web, regularly I will just go to Stumble Upon and follow thru…

 22. Great Clips Coupons and How They Work Каже:

  Fantastic Sams Coupons…

  [...]right here are a couple of hyper-links to sites which we connect to for the fact we believe these are worthy of checking out[...]…

 23. uv light air cleaners Каже:

  Superb website…

  [...]always a big fan of linking to bloggers that I love but don’t get a lot of link love from[...]……

 24. Let's Talk About Great Clips Coupons Каже:

  Great Clips Printable Coupons…

  [...]right here are several listings to web-sites we link to seeing that we feel they really are worthwhile checking out[...]…

Написати відповідь