Метки: , , , , , , , , , , ,

Архів розділу сайту ‘№ 7 Будівельний сектор’

Проект перспективного розвитку Жовтневого району до 2035 року

Воскресенье, Март 13th, 2011

 

Громадська організація

«Криворізьке міське об’єднання патріотів України»

Легалізовано за № 149 від 22 квітня 2010р.  м. Кривий Ріг.

50053, м. Кривий Ріг, вул. Зореносна 8А, тел. (О56) 409-44-94

e-mail: zovtneva@i.ua, www: kmop.org.ua.

 

Жовтневий територіальний підрозділ

Вих.№2(Ж) .02.11.

 

 

 

Голові Жовтневої районної

у місті Кривому Розі ради

Коритнік В.В.

 

Довожу до Вашого відома пропозицію  перспективного розвитку Жовтневого району до 2035 року, прийняту фракцією БЮТ Жовтневого району протокол № 5 від 24.07.08.  та затверджений на бюро Жовтневої районної партійної організації ВО «Батьківщина» протоколом  № 30 від 22.07.2008 року.

 

Пояснення

У справі зміцнення та розвитку місцевого самоврядування в Україні вирішального значення набуває проблема відсутності цільової мети направленої на консолідацію, об’єднання  територіальної громади навколо спільної ідеї. Особливого значення така ідея набуває в переломних фазах розвитку суспільства, коли консолідована думка всіх верств населення є запорукою в виконанні програми по відновленню високого рівня життя в країні.

 

Тому на перший план висуваються питання професійного підходу виконавчої та законодавчої гілок місцевої  влади до виконання своїх посадових обов’язків, а саме  до розгляду питань, прийняття та виконання рішень які забезпечить найбільш можливо високий рівень життя мешканцям територіальної громади. Світовий досвід реформ останніх десятиліть показує, що найбільший успіх і показники росту отримали ті держави, які не сконцентровані на вижиманні максимального ефекту з наявних людських та природних ресурсів, а нарощували інвестиції у людський і соціальний капітал, що дозволило їм перейти на рівень постіндустріального суспільства, демонструючи значний економічний ріст і підвищення добробуту громадян.

 

Фундаментальну основу нової концепції розвитку складає  програма діяльності  Кабінету Міністрів України. «Український прорив для людей, а не для політиків» в частинах:

 

1.9. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА РОЗВИТОК БУДІВНИЦТВА, де сказано – «Україна потребує нових підходів до формування житлової політики, метою якої має стати забезпечення населення доступним, якісним і комфортним житлом…».

1.7. ЧИСТЕ ТА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ, де сказано: «На сьогодні необхідно вдосконалити національну екологічну політику з метою забезпечення сталого розвитку, гармонізації економіки та довкілля. Ефективна реалізація зазначеної політики забезпечить конституційні права громадян на безпечне навколишнє середовище…».

1.5. ЯКІСНА І ДОСТУПНА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. де сказано: «Пріоритетом у діяльності державної влади на всіх рівнях мають стати забезпечення якісної і доступної медичної допомоги, безпечного і сприятливого для здоров’я середовища життєдіяльності людини (умов праці, проживання, навчання, відпочинку, харчування), епідемічного благополуччя, здоровий спосіб життя населення і покращення демографічної ситуації.

Ці програми містять як стратегічні шляхи та механізми реалізації соціально-економічних та культурних змін в країні, так і можливість тактично адаптувати їх виконання на регіональному рівні.

В зв’язку з цим пропонується Вам на розгляд нова  концепція перспективного розвитку Жовтневого району під назвою «Перспективний план розвитку Жовтневого району 2035р»

 

Основна частина

Змістом перспективного розвитку Жовтневого району є докорінна перебудова системи забезпечення населення району якісним житлом, яке повинно відповідати потребам гідного життя громадянина України. Для забезпечення цього депутатами БЮТ Жовтневого району пропонується нова концепція перспективного розвитку району, а також розпочато виконання серії заходів по вивченню можливості забудови району сучасними, висотним, соціальним житлом використовуючи кращі зразки світового маркетингу та домобудівництва.

 

Модернізація житлового фонду має бути реформована через перерозподіл у подальшому земель територіальної громади до єдиного соціального фонду з провадженням юридично оформлених договірних відносин між представниками територіальної громади, установами що фінансують проект, підрядними домобудівними організаціями, Урядом та потенційними власниками соціального, якісного житла.

 

З метою поліпшення соціального захисту громадян, під час проектування нових сучасних висотних будинків передбачити інтеграцію в них мережі соціальних служб та установ культурно-просвітницького спрямування.

 

При розробці інфраструктури лісово-паркової  зони забезпечити належні умови для здорового розвитку населення, шляхом створення мережі спортивних споруд, мережі дитячих навчальних закладів та мережі лікувально – профілактичних закладів.

 

Кінцевою метою проекту є висококласне забезпечення населення району в соціально-побутовому, психологічному, соціально-медичному, соціально-економічному аспектів співіснування громадян.

 

На виконання цього пропонується:

1. Виділити з бюджету району кошти на дослідницько роботи з вивчення питань забудови району висотними будинками акцентуючи, що вирішальне значення мають — безпека та максимальна висота будинку.

 

2. Заручитися підтримкою Уряду щодо гарантії Уряду під проведення конкурсу:  «Хто запропонує територіальній громаді самий вигідний довгостроковий кредит». Закладним майном є земля територіальної громади що тимчасово передається в розпорядження держави без права змінення приналежності громаді.

 

3. Від імені громадян територіальної громади об’являється конкурс на побудову серії стандартних 30-40 поверхових будинків де головними показниками є — гарантована експлуатація будинків, та його собівартість.

 

4. Від імені громадян територіальної громади та під гарантії Уряду об’являється конкурс на самий недорогий та довготерміновий кредит в розмірі необхідному для побудови серії висотних будинків в кількості необхідному для забезпечення якісним житлом мешканців Жовтневого району.(За виключенням м-в Зарічних 5;4;7 та Індустріального мікрорайону).

 

5. Для блага громадян територіальної громади звільнені від морально та фізично зношених будинків території рекультивуються та на звільненій території створюється лісова та паркова зони з інтегрованими в них мережі дитячих навчальних та мережі лікувально – профілактичних закладів району.

 

Таким чином ми зможемо забезпечити якісним, доступним житлом мешканців району та забезпечити екологічно чисте довкілля в місті їх постійного перебування.

 

 

Координатор ЖТП                                                  Г.Ф. Дубицька