Метки: , , , , , , , , , , ,

Архів розділу сайту ‘№10.1Криворізький міжрегіональний центр соціальної і професійно — трудової реабілітації інвалідів (КМЦСПТГІ)’

До Криворізької міської ради

Вторник, Февраль 7th, 2012

Криворізький міжрегіональний центр соціальної і професійно — трудової реабілітації інвалідів (КМЦСПТГІ)

Куратор проекту:  Куратор ЖТП ГО КМОПУ                    В.Т. Легун

____________________________________________________________

ПРОПОЗИЦІЯ.

 Згідно критеріям системи соціального захисту ГО КМОПУ

В місті Кривому Розі за адресою вулиця Фабрична,5 в зеленій зоні на території площею близько 4га (40.041кв.м) знаходиться головний корпус КРИВОРІЗЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ЦЕНТРУ (колишнє ПТУ №7),  до складу якого входять 4-поверховий корпус теоретичного навчання з суспільно-побутовим блоком (їдальня на 240 чол., спортивна зала, актова зала) загальною площею  4364кв.м (блок теоретичних занять – 2600кв. м , суспільно-побутовий блок – 1764кв.м) і 2-поверхова будівля майстерень виробничого навчання загальною площею 2656кв.м.

 КНВЦ  навчає спеціалістів за такими спеціальностями : кравець; квітникар, озеленювач; пекар, тістороб; кухар; продавець продтоварів; перукар; фотограф; флорист; контролер-касир; кухар-кондитер; касир (в банку); секретар керівника, оператор комп’ютерного набору; агент з організації туризму. За рік професійну і курсову підготовку можуть отримувати до 1200 чоловік.

 

Згідно аналізу ринку праці вищеназвані професії є найбільш прийнятними для інвалідів, особливо для інвалідів–жінок, і дають останнім можливість працевлаштування або зайняття індивідуально-трудовою діяльністю, що, в свою чергу сприятиме стабілізації соціального і економічного стану в місті.

 

Місто КРИВИЙ РІГ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ є великим промисловим центром України з населенням близько 700 тисяч чоловік в якому існує цілий прошарок суспільства, яким є інваліди. На  18.09.2011 року в місті налічується близько 30 тисяч інвалідів, з яких близько 16,5 тисяч – працездатного віку. Щорічно середніми начальними закладами 1-2 ступенів випускається більше 1000 дітей-інвалідів.

 

Пропонується на території та в будівлях головного корпусу КНВЦ організувати та розмістити Криворізький міжрегіональний центр соціальної і професійно-трудової реабілітації інвалідів (КМЦСПТРІ) при Криворізькому навчально-виробничому центрі. Запланована потужність – з забезпеченням постійного перебування -150 чоловік на місяць, денного перебування до 300 чоловік на місяць

 

В цьому навчально-реабілітаційному закладі будуть надаватися послуги по відновленню професійної працездатності інвалідів (включаючи профорієнтацію і переорієнтацію), професійно-технічній підготовці і перепідготовці, націлені на зайняття інвалідом свого місця в суспільстві, звичайне працевлаштування, або зі спеціальним режимом праці та матеріального забезпечення трудової діяльності, консультування і надання допомоги в медичній, соціальній, професійній, психологічній, юридичній та інших областях. По закінченні професійної і курсової підготовки інваліди отримають дипломи про набуття професії державного зразка (згідно Державного Стандарту Професійно-Технічної Освіти).

 

         На сьогодні жодного центру соціальної і професійно-трудової реабілітації інвалідів не існує не тільки в місті Кривому Розі, а і в   Дніпропетровській області в цілому.

 

Для проведення соціальної і професійно-трудової реабілітації інвалідів з урахуванням їх потреб  приміщення головного корпусу КНВЦ  потребують капітального ремонту, переобладнання і переоснащення на суму 3.430.050 гривень (згідно кошторису ремонтних робіт).

 

Для першочергових потреб інвалідів приміщення центру повинні бути забезпечені спеціальним обладнанням і устаткуванням. На це, згідно приблизних підрахунків, необхідно 2,5 млн. гривень на рік.

 

Фінансування навчального і соціально-побутового процесів пропонується здійснювати за рахунок державного бюджету.

 

Запланований фонд заробітної плати:

 

№ п/п.

Категорія працівників

КількістьЗарплата, гр. на місяцьЗарплата, гр.. на рік1.Адміністрація1015.000180.0002.Медичний персонал1012.000144.0003.Педагогічні працівники1012.000144.0004.Майстри виробничого навчання1619.200230.4005.Обслуговуючий персонал (няньки, робітники їдальні, пральні, електромонтер, водопровідники, сторожа та ін.)4040.000480.000 ЗАГАЛОМ8698.2001.178.400

 

На утримання комунальної сфери Центру, харчування інвалідів, та інші витрати необхідно приблизно 3.5 млн. грн. на рік.

 

Прошу розглянути питання про доцільність виділення вищевказаних коштів для потреб Криворізького міжрегіонального центру соціальної і професійно-трудової реабілітації інвалідів.

 

ДИРЕКТОР КРИВОРІЗЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ЦЕНТРУ                                В.Т. ЛЕГУН.

 

Підготував: Заблодський Р. Р.

Тел. (056)-404-89-02

______________________________________________________

 

КОНЦЕПЦІЯ  ПРОГРАМИ

 

«ПОГОДЖЕНО»                                                               «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                              _______________2012 р.   

 

 

«Соціальна і професійно-трудова реабілітація інвалідів на                                      базі  навчально-виробничого центру».

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

В традиційній практиці відновлення працездатності інвалідів розглядається як система терапевтичних заходів і послуг, які надаються в спеціальних закладах, особливо під медичним контролем. Втім дослідження виявили, що чисельність осіб які потребують догляду в спеціальних медичних закладах значно менша, ніж припускалося раніше. При цьому навіть особи важкого ступеню інвалідності можуть вести незалежний значною мірою спосіб життя, за наявності послуг по одержанню необхідної їм допомоги.

 

Накопичений досвід роботи з інвалідами, соціально-економічні умови в державі посвідчують, що суто медичні заходи повинні поступитися місцем комплексним цільовим програмам соціальної і професійно-трудової реабілітації. Такі програми, нарівні з кваліфікованими медичними послугами, передбачають практичну допомогу інвалідам в переборенні негативних наслідків інвалідності в межах нормального соціального середовища.

 

Багато інвалідів не мають можливостей працевлаштування, або приймаються на другорядну і малозабезпечену роботу. Порівняно із здоровими працівниками вони мають суттєві обтяження в діловій кар’єрі і наражаються на ризик першочергового звільнення при найменшому скороченні чисельності працюючих на підприємстві, хоча за відповідної професійної підготовки і технічної адаптації робочих місць під інвалідів, їх значна більшість здатна виконувати широке коло обов’язків на рівні, за кількістю і якістю відповідному загальноприйнятим  вимогам.

 

В зв’язку з цим необхідно розробляти комплексні програми по створенню робочих місць для інвалідів і проводити цільові заходи по наданню допомоги інвалідам в організації індивідуально-трудової діяльності, що включає в себе профорієнтацію, переорієнтацію, спеціальну професійну підготовку, перепідготовку, створення робочого місця.

 

 

 

ПИТАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ   ТА ІНВАЛІДНОСТІ.

 

 

Місто КРИВИЙ РІГ являє собою один з найбільших в Україні промислових центрів з населенням близько 700 тисяч чоловік.

 

Інваліди являють собою прошарок суспільства, який заслуговує особливо уважного, шанобливого ставлення. Є підстави думати, що на показники інвалідності в регіоні особливо вплинули такі показники:

 

- політика радянських часів, спрямована на підвищення продуктивності в промисловості і сільському господарстві з порушенням екологічних норм, що призвело до негативного впливу на навколишнє середовище;

 

- наявність в місті великих промислових підприємств(«АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», Північний, Центральний, Південний, Новокриворізький, Інгулецький гірничо-збагачувальні комбінати, КЦРЗ та ін.), які забруднюють повітря шкідливими викидами;

 

- отруєння ґрунтів і питної води продуктами відкачування з підземних виробок і промисловим пилом;

 

- високий рівень радіоактивного забруднення ґрунту, пов’язаний з підземним видобутком залізної руди і накопиченням шлакових відвалів на території міста;

 

- спеціалістами відмічено тривалий вплив радіації, пов’язаний з аварією на Чорнобильській АЕС в квітні 1986 року на здоров’я  людини і навколишнє середовище.

 

Для підтримки життєдіяльності і соціальної активності інвалідів, забезпечення їх інтеграції в суспільство в країні необхідно розширити мережу закладів професійної і медично-соціальної реабілітації. Так в місті Кривому Розі існує потреба в належному науковому, матеріально-технічному, навчально-методичному, інформаційному забезпеченні з питань професійної орієнтації і навчання інвалідів, розробці індивідуальних програм реабілітації та адаптації інвалідів, як в навчальних закладах, так і на виробництві.

 

СИТУАЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ.

 

В місті КРИВИЙ РІГ нараховується приблизно 350 тисяч працездатних громадян, з яких біля 50% зайнято в промисловості, 40% в сфері обслуговування, 5% в сільському господарстві,  біля 5% — безробітних. Проте є всі підстави думати, що прихований рівень безробіття протягом тривалого часу був і залишається дуже високим, а погіршення ситуації на ринку праці продовжується. Дуже гостро стоїть проблема вдосконалення механізму державного регулювання  професійної реабілітації та зайнятості інвалідів. Актуальність цієї проблеми обумовлюється також зростанням абсолютної кількості інвалідів.

 

В місті на 18.02.2009р. налічувалося 29856 інвалідів, що складає близько 4,2% від загальної кількості населення. Зараз органи соціального захисту населення обслуговують 16343 інвалідів від загального захворювання, 3909 інвалідів від професійного каліцтва та профзахворювання, 5647 особи, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, 5043 інвалідів з дитинства, 2102 дітей-інвалідів.

 

Кількість інвалідів працездатного віку складає близько 16,5 тисяч чоловік.

 

Інваліди практично не в змозі одержати роботу без певної кваліфікаційної атестації і ринок праці направлений проти них. Що стосується жінок, то тут ситуація склалася для них ще гірше. Жінки складають переважну частину робочої сили, навіть в деяких галузях, де потрібна значна фізична сила. Робочі місця зайняті, як правило, здоровими людьми.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ.

 

Головною метою програми є створення системи ефективних заходів по здійсненню соціальної і професійно-трудової реабілітації інвалідів, основою якого є повноцінна участь інвалідів в виробничо-економічному житті суспільства.

 

Для досягнення поставленої мети програми необхідно вирішити наступні завдання:

 

-                          залучення інвалідів в практичну діяльність повинно починатися з їх морально-психологічної реабілітації з виникненням  усвідомленого бажання приймати активну участь в житті суспільства. Активна учать інвалідів в виробничо-економічній діяльності повинна опиратися на їх ініціативу, становлення і розвиток якої необхідно забезпечити при реалізації програми;

 

-                          передбачити можливість отримання інвалідами професійної підготовки (перепідготовки, перекваліфікації) з урахуванням їх реальних можливостей, індивідуальних здібностей і схильностей тощо;

 

-                          забезпечити підтримку в організації конкурентоспроможної індивідуально-трудової діяльності ( з урахуванням індивідуальних можливостей ) ;

 

-                          забезпечити здійснення реабілітації інвалідів в звичному для них середовищі, робочі місця, по можливості, повинні бути прив’язані  до місць проживання інвалідів;

 

-                          особливу увагу потрібно приділяти здібностям індивідуума, поважати його особу і гідність.

 

Процес професійної та соціально-трудової реабілітації інвалідів в межах програми припускає здійснення наступного комплексу заходів :

 

-                          консультування і надання допомоги в медичній, соціальній, професійній, психологічній, юридичній та інших областях;

 

-                          послуги по відновленню професійної працездатності (включаючи профорієнтацію), професійно-технічну підготовку, націлену на зайняття інвалідом свого місця в суспільстві;

 

-                          звичайне працевлаштування, або зі спеціальним режимом праці та матеріального забезпечення трудової діяльності.

 

Існує 3 головні аспекти – економічний, політичний і соціальний, які використовуються як в якості головних цільових напрямків при плануванні заходів  в межах цієї програми, так і в якості наріжних критеріїв  для оцінювання досягнутих наслідків і визначення шляхів розвитку професійно-трудової і соціальної реабілітації інвалідів.

 

Вище позначалося, що КРИВИЙ РІГ є дуже специфічним містом, яке відіграє особливу роль в економічному, політичному і соціальному житті країни. В той же час в місті функціонує лише 2 центри соціальної реабілітації для дітей-інвалідів віком від 1 до 7 років , в яких  протягом 2008 року пройшли реабілітацію 86 дітей.

 

Така кількість реабілітаційних закладів для інвалідів є недостатньою для      700тисячного міста.

 

Закладів з професійної та трудової реабілітації інвалідів не існує взагалі.

 

Саме тому питання професійно-трудової і соціальної реабілітації інвалідів в місті КРИВОМУ РОЗІ  потребує негайного вирішення.

 

СТРУКТУРНА ПОБУДОВА ПРОГРАМИ

 

Медична реабілітація.

 

Активна участь інвалідів в виробничо-економічних відносинах передбачає неминуче підвищення фізичних навантажень. Внаслідок  цього виникає гостра необхідність в оцінці поточного стану їх здоров’я , надання профілактичної допомоги по його укріпленню та підтриманню функціонування організму на необхідному рівні. Надання спеціалізованих послуг здійснюється профільними спеціалістами на основі ефективних і недорогих  методів, включаючи в себе діагностичне, профілактичне і лікувальне обслуговування і орієнтовано  на надання  таких послуг:

 

-                          експрес-діагностика, складання індивідуальної карти реабілітації;

 

-                          призначення і організація проведення необхідних лікувально-профілактичних і закріплюючих  процедур;

 

-                          поточне відстеження динаміки стану здоров’я при збільшенні фізичного навантаження;

 

-                          обробка даних, з метою аналізу і проведення індивідуальних спеціалізованих консультацій;

 

-                          внесення відповідних корегувань в процес соціально-трудової реабілітації з метою вибору оптимального режиму праці.

 

Слід зауважити, що вказані вище заходи проводяться в доповнення до призначеного інвалідам індивідуального лікування, з урахуванням особливостей, що склалися і будуть здійснюватися як на спеціально створеній базі, так і з залученням відповідних медичних і лікувально-профілактичних закладів.

 

Головним перспективним завданням блока медичної реабілітації є організація систематичного поточного контролю за станом здоров’я інвалідів за мінімальних фінансових витрат; створення локальної системи моніторингу за станом здоров’я інвалідів, яким можуть знадобитися послуги по соціально-трудовій і медичній реабілітації; створення ефективної інфраструктури для реалізації індивідуального підходу до соціальної, професійно-трудової і медичної реабілітації інвалідів.

 

Професійна підготовка.

 

Професійна підготовка і перепідготовка інвалідів, надання необхідних практичних навичок, систематичне розширення світогляду, необхідного для ведення самостійної трудової діяльності і підвищення професійної кваліфікації вже працюючих інвалідів є одним з головних завдань професійно-трудової реабілітації, тому що дозволяє інвалідам витримувати професійну конкуренцію по відношенню до здорових людей, знаходити роботу і бути затребуваними в умовах вільного ринку праці.

 

Блок професійної підготовки і перепідготовки інвалідів  повинен включати в себе:

 

- реалізацію головних завдань, визначених Законами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», щодо забезпечення права інвалідів на професійну та соціальну реабілітацію;

 

-  систему соціальної реабілітації, що включає формування прикладної програми, де передбачено надання конкретних видів і форм соціальної допомоги і послуг, за допомогою яких можлива адаптація інваліда до соціального середовища;

 

-  вибір та застосування методів професійної реабілітації, що базуються на визначенні потреби проведення професійної орієнтації, переорієнтації, професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації кадрів, ефективного працевлаштування;

 

-  створення матеріально-технічної бази для реалізації комплексу заходів професійної та соціальної реабілітації інвалідів;

 

-  створення безпечних умов реабілітаційної діяльності;

 

-  професійне навчання інвалідів для подальшої їх зайнятості за направленнями Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, підприємств, установ та організацій за переліком професій, погоджених з Міністерством праці та соціальної політики, з урахувань потреб ринку праці;

 

-  сприяння ефективному працевлаштуванню інвалідів у відповідності до професії, кваліфікації та попиту на ринку;

 

-  надання інформаційно-консультаційних послуг інвалідам, громадським організаціям,  підприємствам, установам, організаціям з питань професійної та соціальної реабілітації інвалідів;

 

-  оцінку результатів професійної реабілітації інвалідів за спеціальними, економічними, медичними критеріями та показниками;

 

-  здійснення інформаційно-аналітичної діяльності щодо стану та перспектив професійної реабілітації інвалідів в Україні та Криворізькому регіоні;

 

-  здійснення науково-практичного співробітництва з питань професійної та соціальної реабілітації інвалідів з науково-дослідними установами, а також закордонними центрами, фондами, державними та громадськими організаціями;

 

-  організацію та проведення науково-практичних конференцій, семінарів з питань професійної та соціальної реабілітації інвалідів.

 

Професійна підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації)  інвалідів повинна надаватися на базі спеціалізованого навчально-виробничого центра соціальної і професійно-трудової реабілітації з залученням викладачів вищеназваного навчального закладу.

 

Консультаційна допомога надається постійно діючою службою, створеною на базі навчально-виробничого центру.

 

Характерною рисою діяльності даного блоку є комплексний підхід до рішення проблем зайнятості інвалідів, підвищення кваліфікації і розвиток кадрового потенціалу інвалідів, включаючи підприємництво, з урахуванням перспективних планів соціально-економічного розвитку Криворізького регіону, забезпечуючи основу для належного рівня взаємодії з іншими підприємцями, підприємствами і місцевими органами влади.

 

 

Працевлаштування.

 

Проблема працевлаштування інвалідів є наріжним каменем програми їх соціальної реабілітації. Вона пов’язана  не стільки з існуючою специфікою працездатності інвалідів, але, в першу чергу, з упередженим відношенням до інвалідів, як робітників, з боку роботодавців. Для відносно швидкого подолання існуючого стану потрібно створити економічно ефективну виробничо-комерційну систему, головними завданнями якої стануть наступні:

 

-                          господарчо-фінансова діяльність, частину доходів від якої буде направлено на фінансування заходів з соціальної реабілітації інвалідів;

 

-                          створення гарантованих робочих місць для інвалідів;

 

-                          створення навчально-виробничої бази для отримання інвалідами необхідних практичних навичок в процесі професійного навчання.

 

Вищеназвана виробничо-комерційна система передбачає групу економічно незалежних підприємств в сфері виробництва (насамперед продовольчої групи товарів) і торгівлі, а також інвалідів, які займаються індивідуально-трудовою діяльністю.

 

Їх діяльність повинна охоплювати 3 основні сфери:

 

-                          виробничу;

-                          торгову;

-                          допоміжну і забезпечуючу.

 

В виробничій сфері особливу увагу потрібно приділити виробництвам, пов’язаним з доопрацюванням продукції перед продажем (фасування, упаковка продукції): по-перше це дозволить забезпечити економію матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів; по-друге, дозволить забезпечити товарами власні підприємства роздрібної торгівлі; по-третє – з’явиться можливість працевлаштувати значну кількість інвалідів.

 

В сфері торгівлі потрібна організація власної мережі роздрібної торгівлі: по-перше, виробничі підприємства потребують реалізації власної продукції; по-друге, роздрібна торгівля зможе забезпечити значну кількість робочих місць для підприємців-інвалідів.

 

Підприємства, які виконують допоміжні та забезпечуючі функції, в першу чергу повинні бути орієнтовані на обслуговування особистих виробничих і торгових підприємств виробничо-комерційної системи. Це транспортні, ремонтні, інформаційні, маркетингові, рекламні та інші підприємства, які зайняті забезпеченням та обслуговуванням основного виробництва і торгівлі.

 

Становлення і розвиток виробничо-комерційної системи повинні проходити поетапно, шляхом реалізації окремих проектів в кожній з наведених сфер ділової активності. Окремі з цих проектів можуть об’єднуватися в єдині програми з метою координації зусиль їх учасників і отримання найбільшого ефекту.

 

В межах цієї Програми виробничий блок бере на себе навантаження щодо проведення конкретних організаційних заходів і створення бізнес інфраструктури, відповідної поставленим вимогам, забезпечує її ефективне функціонування і перспективи розвитку; є навчально-виробничою базою для адаптації інвалідів і отримання ними практичних навичок для ведення самостійного бізнесу; забезпечує практичну підтримку інвалідам в організації індивідуально-трудової діяльності, шляхом створення комплексу робочих місць, пристосованих для ведення такої діяльності, надання мікро кредитів, в тому числі і товарних; забезпечує функціонування інших запланованих реабілітаційних заходів.

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Передбачений підхід до рішення комплексу проблем інвалідів дозволяє створити не лише масив робочих місць для інвалідів, але, що більш важливо, дозволяє проводити реабілітацію і адаптацію інвалідів до нових соціально-економічних умов без відриву від соціального середовища, в якому вони звикли знаходитися, що сприятливо позначиться  не тільки на інвалідах, але і буде мати значні позитивні соціально-політичні і економічні наслідки.

 

Реалізація Програми дозволить ефективно вирішити проблему соціальної, професійно-трудової реабілітації інвалідів, включення їх в життя сучасного українського суспільства в якості повноправних його учасників.

 

Головними досягненнями Програми повинні бути :

 

1.  В економічній сфері:

 

-                          створення навчально-виробничої бази для професійної підготовки і працевлаштування інвалідів;

 

-                          залучення додаткових фінансових можливостей підприємств інвалідів, за допомогою використання податкових пільг, наданих державою;

 

-                          створення фінансової основи для подальшого розвитку системи соціальної і професійно-трудової реабілітації інвалідів.

 

2.  В політичній сфері :

 

-                          зріст самосвідомості інвалідів як активної багаточисельної групи населення України;

 

-                          активізація співробітництва самодіяльних організацій інвалідів з органами державної влади, політичними течіями і партіями, іншими громадськими організаціями суспільства;

 

-                          активізація руху інвалідів за власні права, надання йому нових конструктивних форм.

 

 

3.  В соціальній сфері:

 

-                          створення економічних і морально-психологічних умов  до включення інвалідів до активної громадської діяльності;

 

-                          створення системи надання адресної допомоги інвалідам;

 

-                          зниження рівня соціальної напруги в суспільстві;

 

-                          відпрацювання моделі соціальної і професійно-трудової реабілітації інвалідів для використання її основних елементів при створенні аналогічних систем для інших груп населення.

 

 

Організація такого підходу до процесу соціальної і професійно-трудової реабілітації інвалідів дозволяє на принципово новому рівні вирішувати завдання аналізу, планування і прогнозування потреб фінансування і організації заходів з різних видів реабілітації інвалідів.

 

Підготував: Заблодський Р. Р.