Метки: , , , , , , , , , , ,

Архів розділу сайту ‘№ 8 Науковий сектор’

Не дай біда з Недайводи!

Вторник, Май 24th, 2011

Криворіжжю загрожує техногенна катастрофа. Селище Недайвода.

Донецька бізнес — група «Граніт — групп» заради своїх надприбутків вирішила знищити заказник «Інгулецький степ»! Поступаючи гірше окупантів вони мають намір знищити рідкісну флору та фауну, занесену до «Червоної книги». Мало того, їх бульдозери готові зруйну-вати скіфські могили — нашу унікальну історичну спадщину. А намір добувати граніт на кістках полеглих радянських воїнів, що загинули заради нашої свободи — зовсім мережить з нелюдськими, потойбічними нахилами. Заради немотивованого необхідністю добування граніту серед заказника «Інгулецький степ», заради грошей, вони вже підготували Криворіжжю екологічну бомбу. Адже під захистом граніту знаходиться могутні поклади радіоактивних руд! І радіоактивні стоки води з кар’єрів будуть щедро і невпинно перетворюва-ти Криворіжжя в новий Чорнобиль. А їхня турбота про нас – це знижка на гранітну надгробну плиту.
Та ми зможемо зупинити їхній наступ на наші святині!
Ми змушені зберегти «Інгулецький степ» для себе і своїх нащадків!
/підготовленно на матеріалах партії Україна Майбутнього, громадської організації Ліга підприємців Криврго Рогу, ГО КМОПУ/

Громадська організація «Криворізьке міське об’єднання патріотів У країни»

Дніпропетровська обласна громадська організація «Єдиний Центр Молоді».

Криворізький міський відділок Всеукраїнської мережі людей, що живуть ВІЛ – СНІД

Криворізька міська організація національної спілки художників України

Криворізька міська конфедерація незалежних профспілок України

Криворізька міська організація вільної профспілки освіти і науки України

Криворізьке міська благодійне товариство «З надією»

Криворізька правозахисна організація «За правову державу» (Угода про співпрацю)

Жовтнева районна партійна організація ВО «Батьківщина» (Угода про співпрацю)

Громадський рух соціальних ініціатив учасників бойових дій, ветеранів військової служби та працівників правоохоронних органів Кривого Рогу

Офіс – координатор ГО КМОПУ
23.05.11

Луговський С.П. К. мед. Н.,НДІ проммедицини МОЗ України. Зав. відділом загальної та експериментальної патології.

Суббота, Март 19th, 2011

Громадська організація
«Криворізьке міське об’єднання патріотів України»
Легалізовано за № 149 від 22 квітня 2010р. м. Кривий Ріг.
50053, м. Кривий Ріг, вул. Зореносна 8А, тел. (О56) 409-44-94
e-mail: kmop@3g.ua, www: kmop.org.ua.

Голові Ради Патріотів ГО КМОПУ Нєженцеву С.В.

Координатора наукового сектору Луговського С.П.

1.3. ЕФЕКТИВНА НАУКА

З метою підвищення ролі науки в розвитку сучасного суспільства кандидат в депутати  ВР України зобов’язується голосувати «За»:

– перетворення провідних університетів на сучасні наукові центри (зокрема, шляхом утворення нових компактних наукових підрозділів та інститутів з широким залученням студентів до проведення наукових досліджень);

– зближення академічної та університетської науки шляхом утворення спільних наукових та освітніх підрозділів відповідно до державної цільової програми;

– оптимізацію співвідношення обсягів державного фінансування фундаментальних і прикладних наукових досліджень та вдосконалення механізму такого фінансування на основі державних пріоритетів і висновків наукової та науково-технічної експертизи;

– перехід до фінансування науково-технологічних розробок переважно за результатами проведення відкритого конкурсу та забезпечення фінансування відповідно до вимог Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;

– збільшення обсягу фінансування наукових досліджень відповідно до європейських стандартів;

– неперервність зв’язку в ланцюгу: фундаментальні дослідження – прикладні дослідження – науково-технологічні розробки – інноваційне виробництво;

– самоврядність наукових установ, підвищення ролі вчених рад, перехід до виборності керівників наукових установ та обмеження часу їх перебування на посаді (не більш як два строки підряд), формування партнерської моделі взаємовідносин між державою і науковим середовищем;

– подальшу інтеграцію вітчизняних наукових установ у міжнародний науковий процес шляхом активного залучення України до виконання міжнародних наукових програм (зокрема, на рівні Європейського Союзу), спрощення механізму залучення вчених до участі у виконанні зазначених програм та усунення бюрократичних перешкод;

– підвищення соціального статусу наукового працівника;

– впровадження реального механізму захисту прав інтелектуальної власності;

– розроблення проектів Законів України “Про наукові асоціації та товариства”, “Про автономні (наукові) університети”, а також про внесення змін до Законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” та сприяння їх прийняттю;

– створення умов для активізації наукової та науково-технічної діяльності у приватному секторі економіки;

– концентрацію ресурсів на пріоритетних напрямах наукового і науково-технологічного та інноваційного розвитку.