Метки: , , , , , , , , , , ,

Архів розділу сайту ‘№ 3/2 Проект тактичного плану розвитку СГС ГО КМОПУ «Село Недайвода 2015 року»’

Перемога депутата!

Пятница, Февраль 3rd, 2012

До Криворізького районного суду Дніпропетровської області 13 грудня 2011 року звернулась громадянка Дьякова Світлана Вікторівна з заявою про забезпечення позову по справі за позовом Дьякової С.В. до ТОВ «Граніт Групп» та Криворізької райдержадміністрації Дніпропетровської області про визнання договору оренди земельної ділянки не дійсним. В цій заяві вона просила винести ухвалу про забезпечення позовних вимог шляхом заборони ТОВ «Граніт Групп» вчиняти будь які дії по розробці гранітного кар’єру на територіях Недайводської та Лозуватської сільських рад, а саме заборонити зняття, перенесення грунту на орендованій земельній ділянці, проводити вибухові роботи на земельній ділянці, розміщати машини, техніку, яка використовується в роботах по розробці гранітного кар’єру.

Суддя Бондарчук Г.Д. розглянувши заяву про забезпечення позову встановив, що «…заявлені заявницею види забезпечення позову, є не співмірними із заявленими позивачем вимогами, що унеможливлює вирішення питання про забезпечення позову та подальше виконання ухвали суду». Та ухвалив: «Заяву Дьякової С.В. про забезпечення позову – повернути заявнику».

На ухвалу Криворізького районного суду Дніпропетровської області від 13 грудня 2011 року Дьяковою С.В. була направлена апеляційна скарга до Апеляційного суду Дніпропетровської області, в якій пояснила, що «…Не враховано судом при постановлені ухвали про відмову в задоволені заяви про забезпечення позову і причини забезпечення позову, а саме здійснення ТОВ «Граніт Групп» робіт по розробці гранітного кар’єру, зняття, знесення ґрунтового покрову без спеціального дозволу. Розробка гранітного кар’єру призводить до порушення цілісності ґрунтового покриву, його зняття, знесення зелених насаджень в тому числі і тих, які занесені до Червоної книги, Світового червоного списку, Європейського червоного списку…». Просила скасувати ухвалу Криворізького районного суду Дніпропетровської області від 13 грудня 2011 року та постановити нову ухвалу якою задовольнити заяву про забезпечення позову.

02.02.2012 року було проведено судове засідання в Апеляційному суді Дніпропетровської області, яким було задоволено в повному обсязі апеляційну скаргу Дьякової С.В. про забезпечення позову.

 

Ця маленька приємна новина повинна бути початком великої перемоги справедливості!

СГС ГО КМОПУ Є.В. Малий

Пятница, Февраль 3rd, 2012

Громадська організація

«Криворізьке міське об’єднання патріотів України»

Легалізовано за № 149 від 22 квітня 2010р.  м. Кривий Ріг.

50053, м. Кривий Ріг, вул. Зореносна 8 А, тел. (056) 401-71-15

e-mail: zovtneva@i.ua, www: kmop.org.ua.

№1-ДСК-СГС від  18.04.2010 року

                                                 Міжвідомчій координаційній раді                                                  з питань розвитку сільських територій 

01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 24           

 
                                    Копія : Комітет   Верховної  Ради  України  з  питань  екологічної                                                   політики,    природокористування    та    ліквідації      
                                                  наслідків Чорнобильської катастрофи 
 
                                    Копія : Комітет  Верховної Ради України з питань аграрної         
                                                  політики та земельних відносин 
 
                                    Копія : Комітет  Верховної  Ради  України  з питань промислової      
                                                  і  регуляторної політики та підприємництва 
 
                                   Копія :  Комітет   Верховної  Ради  України  з  питань  соціальної                                                   політики та праці: 
 
                                   Копія :  Комітет  Верховної  Ради  України  з  питань транспорту і                                                  зв'язку: 
 
                                    Копія : Комітет  Верховної  Ради  України  з  питань  фінансів,                                                   банківської діяльності, податкової та митної політики: 

01008, м.Київ, вул. Грушевського, 5

 

ЗВЕРНЕННЯ

 

про потребу в прийнятті нових або у внесенні змін

до діючих законодавчих актів України

 

Україна є аграрною державою. Аграрний сектор економіки України (сільське господарство, харчова і переробна промисловість) забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність країни, формує 17 % ВВП та близько 60 % фонду споживання населення. Проте за останні десятиріччя в Україні спостерігається катастрофічне руйнування сільгоспугідь та зниження родючості ґрунтів – основного джерела забезпечення продовольчої безпеки країни та добробуту сільського населення.

Положеннями ст. 25 Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» передбачено, що «Положення Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» є обов’язковими при розробці та прийнятті інших законодавчих і нормативних актів.». 

Депресивні території — це такі просторово локальні утворення, в яких через економічні, політичні, соціальні, екологічні та інші причини перестають діяти стимули саморозвитку, отже, немає підстав розраховувати на самостійний вихід з кризової ситуації.

Суть звернення полягає в необхідності проведення системного аналізу норм діючого законодавства та необхідності вжиття регулятивних заходів, здатних одночасно впливати на ситуації в сфері економіки, соціальних відносин, природокористування та ін. стосовно Українського села.

 

1.      Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної
цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року» №1158 від 19.09.2007 року визначено ряд заходів на стабілізацію ситуації та розвиток села, а саме:

1.1. Державна підтримка розвитку депресивних сільських територій

          Декларативне положення цільової програми: Запровадити надання гарантій і пільг особам (сім’ям), що проживають на депресивних сільських територіях, а також тим, що будуть в установленому порядку переселятися на такі території, з метою відродження сільськогосподарського виробництва та інших видів діяльності.

          
Реалії сьогодення:
Пункт 165.1.24 ст. 165 та пункт 167.1. ст. 167 Розділ IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України – 15 % бази оподаткування доходів «одноосібників».
- Пункт 166.3 ст. 166 «Податкова знижка» - не визнання витрат здійснених на самостійний обробіток земельних ділянок (паїв), дозволених для включення до податкової знижки, 
- Підпункт 170.1.1 пункту 170.1. ст. 170 Податкового кодексу України – 15 % від 3% нормативної грошової оцінки землі.
- Ненадання державних соціальних допомог, субсидій – особам, яким була відведена земельна ділянка (пай).
- Незрозуміла ситуація - після набрання чинності Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» залишилася норма Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» щодо збільшення ставки єдиного податку на 50 відсотків за кожну найману особу.

- Створення перешкод для своєчасного обробітку землі – для руху сільськогосподарської техніки в населених пунктах необхідно:

-         отримати дозвіл ДАЇ;

-         погодити маршрут;

-         оплатити послуги;

-         забезпечити відповідне маркування;

-         забезпечити прикриття (супровід); (Постанови Кабінету Міністрів України «Про Правила дорожнього руху» №1306 від 10.10.2001 року, «ПРАВИЛА проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами» №30 від 18.01.2001 року


1.2. Декларативне положення цільової програми –  запровадження спрощеної системи оподаткування  обліку  та звітності суб’єктів малого підприємництва з метою стимулювання  їх розвитку у сільській місцевості та створення нових робочих місць;

 

Реалії сьогодення - Після набрання чинності Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» залишилася норма Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
суб'єктів малого підприємництва» щодо збільшення ставки єдиного податку на 50 відсотків за кожну найману особу.
Адже, збільшення ставки єдиного податку на 50% за кожну найману особу було підставою для звільнення суб’єкта від обов'язку нарахування, відрахування та перерахування до державних цільових фондів зборів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах.

1.3. Розвиток рослинництва 

Декларативне положення цільової програми — стимулювання ведення органічного сільського господарства;

Охорона і підвищення родючості ґрунтів, екологізація сільськогосподарського виробництва
Декларативне положення цільової програми — оптимізація структури посівних площ і сівозміни з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, запобігання ерозійним процесам та відтворення родючості ґрунтового покриву;

         

Формування агроекологічного іміджу України

Декларативне положення цільової програми — впровадити механізми стимулювання екологічного розвитку сільського господарства,  створення умов для відновлення родючості ґрунтів, водних та інших природних ресурсів;

 

Реалії сьогодення: Діючі законодавчі акти України передбачають «докорінне поліпшення земель» тільки в назвах цих актів, а по суті кошти передбачається виділяти тільки на вапнування та гіпсування «засолених» земель (а де ж розслідування фактів нераціонального використання земель, розорювання балок, підтоплення земель тощо) Оплата цих робіт здійснюється шляхом компенсації і тільки тим виконавцям цих робіт, які стануть переможцями конкурсу (ще один «розсадник» для корупції).

Вказані акти не містять жодного положення про відновлення вмісту гумусу.

 

1.4. Землеустрій та державний земельний кадастр

Реалії сьогодення: В наказ Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками» № 376 від 18.05.2010 року вже двічі вносилися зміни, які призводять до невизначеності контурів (меж) земельних ділянок на місцевості та конфліктів між суміжними землекористувачами. А постачальником межових знаків передбачається визначити державне підприємство що належить до сфери Держкомзему на конкурсних засадах (знову породження «розсадника» для корупції.).              Пропозиції щодо внесення змін до діючого законодавства України

 

              1. З метою збільшення дохідної частини мешканців села

 

1.В пункті 165.1.24 ст. 165 «Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу» слова «якщо їх розмір не було збільшено» замінити на слова «в тому числі, якщо їх розмір було збільшено, включно до 1 січня 2016 року,».

Позитивний ефект – збільшення дохідної частини мешканця села, відпаде необхідність в послугах «чорних» трейдерів, сільськогосподарська продукція без приховування може зберігатися на спеціалізованих складах (елеваторах), уряд отримає достеменну інформацію про кількість сільськогосподарської продукції для формування державного резерву та зменшить соціальну напруженість на селі, підвищить рейтинг довіри до влади серед мешканців сільських поселень.

 

2. Підпункт 170.1.1 пункту 170.1. ст. 170 «Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів  Оподаткування доходу від надання нерухомості в  оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)» викласти в новій редакції:
 «170.1.1. Дохід від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського   призначення, земельної частки  (паю), майнового паю – не оподатковується на строк до 1 січня 2016 року. 
 
Позитивний ефект - збільшення дохідної частини мешканця села; «фактичні» орендарі, з метою участі в Державних дотаційних програмах розвитку сільськогосподарського виробництва, будуть зацікавлені в укладені та реєстрації договорів оренди земель сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв); Держкомзем отримає додаткові надходження за послуги реєстрації договорів; уряд отримає змогу залучати всіх орендарів до Державних програм охорони земель та підвищення родючості ґрунтів.  

 

3. В підпункті 170.1.4. слова «підпунктах 170.1.1.» замінити на слова «підпунктах 170.1.2» , а слова «за їх рахунок» замінити словами «за рахунок орендодавців».

 

Позитивний ефект – відпаде необхідність в додатковому тлумаченні поняття (за їх рахунок)

 

4. Підпідпункт 281.2.1 пункту 281.2 ст. 281 «Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб» доповнити слідуючими словами:
«в тому числі збільшену за рахунок отримання в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) виключно до 1 січня 2016 року». 

Позитивний ефект – збільшення дохідної частини мешканця села, зменшить соціальну напруженість на селі, підвищить рейтинг довіри до влади серед мешканців сільських поселень.


                           2. З метою започаткування органічного землеробства

 

1. Підпункт 153.14.1 153.14. «Оподаткування спільної діяльності на території України без створення юридичної особи РОЗДІЛ III. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ» доповнити новим під підпунктом 153.14.7.
«153.14.7. Виплата (нарахування) частини прибутку від реалізації ставкового мулу отриманого учасниками спільної діяльності - землевласниками та землекористувачами пересохлих та частково пересохлих більш ніж на 50% водних об’єктів місцевого значення, які уклали договір про спільну діяльність на проведення робіт по відновленню водного об’єкту (очищення від ставкового мулу, очерету) – не оподатковується.
 
Позитивний ефект – зацікавленість суб’єктів підприємницької діяльності в регламентованій роботі по очищенню пересохлих та частково пересохлих більш ніж на 50% водних об’єктів місцевого значення, збільшення об’ємі наземних запасів води для подальшого розвитку системи меліорації, започаткування рибогосподарських підприємств, збільшення проценту зайнятості сільського населення, можливість покращення екологічного стану земель та підвищення родючості ґрунтів за рахунок внесення ставкового мулу, збільшення рекреаційних територій та як наслідок зменшення соціальної напруженість на селі, початок відродження мальовничості краю та створення сільських поселень –« оазисів».

 

2. Підпункт 4 пункту 180.1 ст.180 РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ доповнити словами «крім осіб, які уклали договір про спільну діяльність на проведення робіт по відновленню водного об’єкту (очищення від ставкового мулу, очерету).».
 
Позитивний ефект – зацікавленість суб’єктів підприємницької діяльності в роботі по очищенню пересохлих та частково пересохлих більш ніж на 50% водних об’єктів місцевого значення, уникнення від додаткового тлумачення положень платників податку на додану вартість.
 
3. Підпункт 263.2.3 підпункту 263.2. статті 263 Плата за користування надрами для видобування корисних копалин доповнити новим під підпунктом Є) слідуючого змісту:
«є) видобутий ставковий мул землевласниками та землекористувачами для покращення екологічного стану земель та підвищення родючості ґрунтів, якщо їх використання передбачає отримання економічної вигоди, загальною глибиною розробки до двох метрів.». 

Позитивний ефект – зацікавленість суб’єктів підприємницької діяльності в роботі по очищенню пересохлих та частково пересохлих більш ніж на 50% водних об’єктів місцевого значення, компенсація витрат таких суб’єктів на проведення робіт по очищенню.

4. Пункт 281.1 ст. 281 РОЗДІЛ XIII. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ «Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб» доповнити новим підпунктом 281.1.6 слідуючого змісту:
«281.1.6. фізичні особи, які придбали видобутий ставковий мул для покращення екологічного стану земель та підвищення родючості ґрунтів з розрахунку не менше 40 тон на 1 гектар на строк не більше 3 років з моменту внесення.».

Позитивний ефект – збільшення кількості бажаючих покращити екологічний стан земель та підвищити родючість ґрунтів за рахунок внесення ставкового мулу, запровадження зони біологічного землеробства, збільшення врожаїв овочів, збільшення дохідної частини сільського населення, приріст поголів’я.

5. Пункт 282.1 ст. 282 «Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб» доповнити новим підпунктом 282.1.12. в слідуючій редакції:
 «282.1.12. орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які придбали видобутий ставковий мул для покращення екологічного стану земель та підвищення родючості ґрунтів з розрахунку не менше 40 тон на 1 гектар на строк не більше 3 років з моменту внесення.».

Позитивний ефект – збільшення кількості бажаючих покращити екологічний стан земель та підвищити родючість ґрунтів за рахунок внесення ставкового мулу, запровадження зони біологічного землеробства, збільшення врожаїв сільськогосподарської продукції.

6. З метою підготовки «фундаменту» для запровадження законодавства «Про органічне виробництво»

 

6.1. В постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів» №180 від 02.03.2011 року,  наказі Міністерства аграрної політики «Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу на надання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель» №216 від 31.07.2002 року та спільному наказі Міністерства аграрної політики та міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель» № 58/136 від 27.02.2002 року передбачити не компенсацію, а порядок надання податкових пільг виконавцям робіт з вапнування та гіпсування, які здійснили такі роботи — виключно на підставі актів виконаних робіт, без проведення будь-яких конкурсів.

 

6.2  Із застосуванням аналогій вказаних вище нормативно-правових актів розробити Порядок підтвердження факту внесення на земельні ділянки ставкового мулу для подальшого надання пільг землевласникам та землекористувачам, які здійснили роботи по відтворенню родючості ґрунтового покриву.

Для вказаних землевласників та землекористувачів необхідно передбачити надання Довідок, підтверджуючих статус учасників « проекту «Органічне виробництво».

 

6.3. В ст 23 Кодексу про надра України після слів «застосуванням спеціальних технічних засобів» вставити слова «(крім екскаваторів з глибиною розробки до 2 метрів)».


6.4. Передбачити надання відповідних пільг торгівельним мережам та переробникам сільськогосподарської продукції, яка вирощена на земельних ділянках в межах «проекту «Органічне виробництво».
 
3. Необхідність внесення змін до діючого законодавства стосовно спрощення процедур для ведення підприємницької діяльності фізичними особами – підприємцями сільської місцевості, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування:
 
1. Укладення трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю за процедурою «Єдиного вікна»

1.1. Пункті 11 Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики №260 від 08.06.2001 року після слів « інформує Пенсійний фонд» доповнити словами «та орган державної податкової служби».

1.2. В абзаці 1 пункту 4 Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку,                                      Затверджено наказ Державної податкової адміністрації України №599 від 29 жовтня 1999 року (далі – Порядок) слова «платнику  єдиного  податку  видається  довідка» замінити на слова «платнику єдиного податку направляється поштою з повідомленням про вручення довідка».
 
1.3. В абзаці 2 пункту 4 Порядку слова «і отримати Довідки для цих працівників» - виключити.

2. Вирішення незрозумілої ситуації яка виникла після набрання чинності Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»
Після набрання чинності Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» залишилася норма Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
суб'єктів малого підприємництва» щодо збільшення ставки єдиного податку на 50 відсотків за кожну найману особу.
Адже, збільшення ставки єдиного податку на 50% за кожну найману особу було підставою для звільнення суб’єкта від обов'язку нарахування, відрахування та перерахування до державних цільових фондів зборів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах.
Сільський підприємець, який займається обробітком землі та вирощуванням сільськогосподарських культур повинен дбати про врожаї і сплачувати тільки єдиний податок, а розподіл сум між є єдиним податком та єдиним соціальним внеском повинно проводити Держказначейство - самостійно.

Пропозиція - для спрощення процедур ведення підприємницької діяльності фізичними особами – підприємцями сільської місцевості, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування логічно було б залишити в дії норми Указу Президента при цьому встановити збільшення ставки єдиного податку для кожного найманого працівника у відсотковому значені до мінімальної заробітної плати.
 Тому відповідні положення Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» для фізичних осіб – підприємців, які займаються підприємницькою діяльністю в сільській місцевості слід скасувати, а в Указі Президента  «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» передбачити дійсно єдиний податок з урахуванням відсотків на виплату єдиного соціального внеску за підприємця та найманих працівників, розподіл єдиного податку повинно здійснювати Держказначейство – самостійно.
 
Позитивний ефект – збільшення кількості бажаючих підприємців регламентувати роботу з найманими працівниками, збільшення проценту зайнятості сільського населення, ліквідація фактів отримання заробітної плати в «конвертах», участь найманих працівників в системі соціальної забезпеченості, можливість найманих працівників брати участь в побутових кредитах.

 

4. З метою удосконалення землеустрію та державного земельного кадастру

Пропозиція – Внести зміни в наказ Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками» № 376 від 18.05.2010 року щодо надання права землевласникам самостійно виготовляти межові знаки з дотриманням параметрів встановлених інструкцією, написи на межових знаках здійснити — шляхом гравіювання, штрих код – присвоюється виконавцем робіт із встановлення меж земельної ділянки в натурі, нанесення  штрих коду – шляхом гравіювання, відповідальність за порушення параметрів межового знака – відмова у видачі   актів прийомки-передачі межових знаків на зберігання.

 

5. З метою усунення перешкод у русі сільськогосподарської техніки вулицями несених пунктів та автошляхами

 

Пункт 4 «Умови і режим проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів» постанови Кабінету Міністрів України «Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами» №30 від 18.01.2001 року доповнити слідуючою частиною:

 

«Рух великогабаритної сільськогосподарської техніки автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами може здійснюватися без виданого перевізникові Державтоінспекцією дозволу за умови обов’язкового дотримання перевізником положень Вимог до водіїв, обладнання великогабаритних та великовагових транспортних засобів і розміщення вантажів та Вимог до організації проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів передбачених даними Правилами.».

 

В порядку ст.ст. 13, 16, 17, 22 та 24  Закону України «Про комітети Верховної Ради України» прошу, розглянути це звернення, вивчати громадську думку,  здійснити аналіз  практики застосування норм діючого законодавства, ініціювати прийняття нових законодавчих  актів або внести зміни до діючих.

 Координатора сільсько – господарського
сектору ГО КМОПУ                                                                                            Є.В. Малий

(056) 409-44-94, 401-71-15,

(095)743-18-36

 

Типовий план розвитку СГС ГО КМОПУ «Село Недайвода 2015 року»

Понедельник, Июнь 6th, 2011

План розвитку СГС ГО КМОПУ «Село Недайвода 2015 року»

СТП СГС КМОПУ
Криворізький територіальний підрозділ, сільсько-господарського сектору
Криворізького міського об’єднання патріотів України
53012, Дніпропетровська область, Криворізький район, село Недайвода
Стаття 5 Конституції України
«…єдиним джерелом влади в Україні є народ».

Проект
тактичного плану розвитку СГС ГО КМОПУ «Село Недайвода 2015 року»
Три основних напрямки розвитку з провадженням заходів направлених на :
1. Збільшення відсотку зайнятості сільського населення.
2. Стимулювання біологічного землеробства.
3. Підняття престижу проживання в сільській місцевості

Положеннями ст. 25 Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та
агропромислового комплексу в народному господарстві» передбачено, що «Положення Закону
України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в
народному господарстві» є обов’язковими при розробці та прийнятті інших законодавчих і
нормативних актів», тому прийнятий за основу проекту СГС «Село Недайвода 2015 року»
Депресивні території — це такі просторово локальні утворення, в яких через економічні,
політичні, соціальні, екологічні та інші причини перестають діяти стимули саморозвитку, отже,
немає підстав розраховувати на самостійний вихід з кризової ситуації.
Даний проект є спробою на депресивній території сільського поселення втілити заходи направлені на стабілізацію та покращення соціальної ситуації на селі.
Основними інформаційними джерелами є :
1.Концепція агрохімічного забезпечення землеробства України на період до 2015 року. схвалена
вченою Радою ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського, Бюро президії Української академії аграрних наук, Секцією землеробства та виробництва продукції рослинництва Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики України.
2.Закони України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу
в народному господарстві», «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», «Про охорону навколишнього природного середовища», “Про охорону земель”,”Про меліорацію земель”, “Про пестициди та агрохімікати”, Земельний та Водний кодекси України.
3. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року» №1158 від 19.09.2007 року.
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової екологічної програми укріплення берегів поверхневих водних об’єктів та їх інженерного захисту на період до 2015 року» №1410-р від 30.09.2009 року
*Даний План не враховує положення щодо проведення днопоглиблювальних робіт та видобуток корисної копалини – сапропелі.

План
підготовчих робіт до запровадження проекту СГС «Село Недайвода»

1.Знайти і вирішити в першу чергу питання зовнішнього освітлення вулиць села з метою підвищення позитивного світосприйняття населення та віри в перспективність життя на селі на підтримку «пілотного» проекту. /Вирішення цього питання дає можливість при незначних вкладеннях отримати підтримку мешканців
села для плідної співпраці по запровадженню «пілотного» проекту:- Автор/.
2.Вирішити питання з вивчення басейну ставків в с. Недайвода для виявлення основних джерел їх наповнення (водою). /(1) Після отримання відповідей дії по плану слід скоригувати:- Автор/.
3. Залучити спеціалістів для вивчення можливостей нейтралізувати прогалин в діючому законодавстві України, щодо ставкового мулу (2)
4. Отримати підтримку депутатів місцевих рад та інших органів влади, щодо перспективного плану розвитку села Недайвода, як «пілотного» проекту.
5. Розробити та затвердити можливість самофінансування проекту СГС ГО КМОПУ «Село Недайвода»(3).
6.Використати всі наявні можливості ГО КМОПУ для отримання висновку органів виконавчої влади з питань аграрної політики «Про покращення екологічного стану земель і підвищення родючості ґрунтів».
7. Вжити рекреаційних заходів(4).
8. Влаштування (без фундаментів) теплиць-термосів із застосуванням систем «Сонячного вегетарію Іванова» (5).
9. Реєстрація додаткового виду діяльності для ФОП – «розведення риби».
10. Здійснити заходи по частковій зайнятості населення укласти з бажаючими мешканцями територіальної громади села Недайвода Угоди про співпрацю, з використанням положень умов контрактації, з вирощування городини.

Координатор проекту: Дьякова С.В.